A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Cseke Attila: vissza kell vezetni, hogy minden közepes vállalkozás saját megyéjében adózhasson
MÁÉRT - 2017. szeptember 21., csütörtök 14:02

„Az RMDSZ ma iktatta a parlamentben azt a törvénytervezetet, amelynek célja végérvényesen megoldani, hogy a közepes vállalkozások ne az Országos Adó – és Pénzügyi Hivatal regionális központjaihoz tartozzanak, hanem a székhelyük szerinti adóhivatalban fizethessék be az adót: egy Maros megyei vállalkozónak ne Brassóba kelljen mennie, egy Szatmár vagy Bihar megyei vállalkozó ne Kolozsváron intézze adóügyeit. Jogszabály-kezdeményezésünk a pénzügy decentralizálását szolgálja, azt szorgalmazza, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően, az intézmény legyen minél közelebb a polgárhoz” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője csütörtökön, azt követően, hogy a Szövetség beterjesztette a parlamentben a közepes vállalkozások adóbefizetését megkönnyítő törvénytervezetét.
Cseke Attila elmondta, a hatályban lévő adóeljárási törvénykönyv kivételként lehetőséget teremt arra, hogy a közepes vállalkozások az adóhivatal regionális központjaiban fizessék be az adót. „Ez nem kötelező érvényű, hanem csak egy lehetőség. Az adóhivatal azonban mégis úgy döntött, megfosztja a megyei pénzügyi igazgatóságokat azon hatáskörüktől, hogy a megyében működő közepes vállalkozások adóügyeivel foglalkozhassanak. Ennek következtében tavaly és idén is több száz kilométert kellett utazniuk a vállalkozóknak, hogy befizethessék adójukat. Az átszervezés előtt minden közepes vállalkozásnak saját megyéjében kellett ügyeit intéznie, és ez így volt rendben. Az RMDSZ többször tiltakozott a burkolt centralizálás ellen, de az adóhivatal kitart a közepes vállalatok számára kedvezőtlen eljárás mellett. Ezért a Szövetség úgy határozott, törvénytervezetet dolgozunk ki, amely egyértelműen kimondja, hogy a közepes vállalkozások esetében az egyetlen eljárás, hogy a székhelyük, illetve másodlagos székhelyük szerinti megyében fizessenek adót.” 
A szenátusi frakcióvezető szerint a jelenleg alkalmazott adóbegyűjtési eljárás amellett, hogy bebizonyosodott alacsony hatékonysága és fölöslegesen más megyébe sétáltatja a közepes vállalkozókat, azért sem kedvező, mert torzít egyes pénzügyi statisztikákat. Az adóbevételek ugyanis nem annál a megyénél szerepelnek, ahol megtermelték, hanem ahol befizették azokat.
Az RMDSZ jogszabálytervezetét előbb a szenátus tárgyalja, majd végső döntéshozóként a képviselőház.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA