A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Megújul a nagypiszanicai magyarok székháza
MÁÉRT - 2017. szeptember 21., csütörtök 15:03

A horvát regionális fejlesztési és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztériumnál Jankovics Róbert magyar parlamenti képviselőnk közbenjárásával elnyert 200 ezer kúnás támogatásból újítják föl a nagypiszanicai magyarok székházát.
 
Nagypiszanica régi magyar református község, a településen 1958-ig magyar iskola működött, a Kalász magyar kultúregyesület pedig az 1980-as évekig. A helyi magyarok 2011-ben döntöttek úgy, hogy újraalapítják, újjászervezik az ottani magyar közösséget. Az egyesületüknek otthont adó épület a nagypiszanicai református egyházközség tulajdonában van, így tőlük vették megalakulásukkor bérbe 15 évre. Az épület rossz állapotban volt, így a Nagypiszanicai járástól, valamint Belovár-Bilogora megyétől kapott támogatásból és önerőből, önkéntes munkával hozták úgy-ahogy rendbe.
Berkes Zlata, a Nagypiszanicai Magyarok Közösségének elnöke elmondta, saját zenekaruk van, gyermektánccsoportot és asszonykórust is működtetnek, akik a székházban tartják a próbáikat, valamint a különböző foglalkozásokat is itt szervezik meg. Az épületre már igencsak ráfért egy nagyobb felújítás, így hálásak Jankovics Róbert képviselőnek a közbejárásért és azért, hogy sikerült 200 ezer kúnás támogatást kieszközölnie.
- Az előzetes felmérések alapján a munkálatok, amin a nyílászárók cseréjét és a külső falak felújítását értjük, 220 ezer kúnába kerülnek. Így a hiányzó összeget a Nagypiszanicai járás pótolja majd, illetve saját forrásból végezzük el a még szükséges munkákat, hogy méltó körülményeket teremthessünk tevékenységünknek – mondta Berkes Zlata.
A HMDK-hoz való pár évvel ezelőtti csatlakozásuk után minden segítséget megkapnak céljaik megvalósításához, így magyarságuk megtartását segítő programokból az elmúlt időszakban nem volt hiány. Igyekeznek a környékükön zajló eseményeken rendszeresen részt venni, de a baranyai és a szlavóniai magyar egyesületek meghívásainak is eleget tesznek. Így többek között részt vettek a várdaróci néptáncfesztiválon és a kórógyi zenésztalálkozón is. Jelentős szerepet vállaltak a Nagypiszanicai járás és a magyarországi Kiskorpád település kapcsolatának az ápolásában is, így rendszeres fellépői az ottani eseményeknek is.
A magyar kormány támogatásának köszönhetően Petőfi-ösztöndíjasok is segítik a munkájukat. Tóth Rebeka két kilenchónapos időszakot töltött a térségben, ő ingyenes magyarnyelv-tanfolyamot és különböző foglalkozásokat is tartott, valamint a szervezésekbe is besegített. Nemrég pedig Walkó Ádám került erre a szórványterületre.
Zlata elmondta azt is, hogy pár évvel ezelőtt sikerült újraindítani a magyar anyanyelvápolást az iskolában, ők tehát igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a magyarságot megmaradjon azon a vidéken.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA