A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Baráti Közösség
Magyar Szolidaritás
Magyar Diaszpóra Tanács - 2013. december 20., péntek 04:12

Magyar Szolidaritás
(megjelenik a MBK 2014-es évkönyvében)
Kovalszki Péter    Évkönyvünk „ Magyar Szolidaritás” című fejezetében olyan irások jelennek majd meg, melyek, véleményünk szerint változatos formában, de mind a cimben foglalt szellemben és szándékkal születtek . Ez áll a Magyar Diaszpóra Tanács  Zárónyilatkozatára , a különféle alapitványi akciókról készült tudósitásokra, és a Magyar Baráti Közösség ezévi támogatási tevékenységére egyaránt.
     Az idei Korunk(Kolozsvár) januári számában  megjelent  Diaszpóranemzet-irás (lásd webcím) folytatásaként, ezen eszme jegyében indult esztendőnk a Tavaszi Itt-Ott-al, folytatódott a KCSIP –ban való részvételünkkel, nyári Itt-Ott-unkkal. Ezekről mind részletes tájékoztatást olvashattok majd kalendáriumunk megfelelő fejezeteiben.
     Ami ezek mellett, és ezek után történt, az röviden a következőkben foglalhatók össze:
     Az Amerikai Magyar Koalicio(Hungarian American Coalition)-ban való részvételünk  az egész évi tevékenység mellett( melyről Andrea Rice-Lauer összefoglalója jól tudósit) kiemelném az Atlanta(GA)-i HATOG VII.-en való részvételünket, annál is inkább mert ezen az MBK történetét és munkásságát angol nyelven bemutató ismertetéssel vettünk részt. Ezt követte az idei White House Briefing-gel és Mikulás-vacsorával egybekötött  közgyűlési és tanácsülési részvételünk, Kovalszki Péter és Bokor Erika jelenlétével.
     A Julianus Programban való részvételünk eredményeként elkészült az MBK Julianus-adatlapja , úgyszintén a Tudjunk Rólunk amerikai magyar közösségi felmérésünk is, és nyári Itt-Ott-unk nyomán készült közleményünket a Külhoni Magyar Sajtószolgálat honlapján hoztuk nyilvánosságra.
     2013 Szeptember 28.-29.-én tartottuk meg őszi tanácsülésünket Ann Arbor(MI)-ban, ahol jövő évi találkozónk tervezése és egyéb tennivalók mellett foglalkoztunk egy vajdasági közösséggel a jövőben megvalósuló testvérközösségi kapcsolat kiépitésével (kép).
     Itt közölném olvasóinkkal, hogy 2014-es Itt-Ott hetünkre augusztus 16.-23. között kerül sor, vezérgondolata „ Együtt a Szétszórtságban” ,  és a régió - melynek állapotával, kultúrájával foglalkozni kivánunk - Erdély lesz .
     2013. November 6.-án került sor a Magyar Diaszpóra Tanács III. ülésére Budapesten, az Országházban. Ezen az MBK is résztvett, és hozzájárult a megbeszélések, tapasztalatcsere és határozathozatal sikeres menetéhez.
     Itt határozat született a KCSIP ( azaz az internprogram) folytatásáról, és az MBK közölte a Nemzetpolitikai Államtitkársággal  jövő évi részvételi szándékát , azaz 2014-ben is fogadunk internt és remélhetően az idei internünk , Veress Janka tér majd vissza.  Jövőben folytatjuk már elkezdett programjainkat, ezeket szükség és igény szerint bővitjük illetve kiegészítjük az év folyamán, külön hangsúllyal az ifjúsági tevékenységek és az Itt-Ott –részvétel bővitésére.
     Végül -de nem utolsó sorban-jövő év tavasza mozgalmasnak igérkezik, melynek során nem kevesebb dől el, mint az, hogyan folytatódik a magyar kibontakozás, mely az amerikai magyaroknak és közösségeiknek is oly sokat – így újabb életlehetőségeket - hozott az elmúlt években .
     Közösségünk számos tagja rendelkezik kettős állampolgársággal, sokan közülünk nemrég nyerték el magyar állampolgárságukat, többen  Lake Hope-i találkozóinkon  kerültek felavatásra.S kínálkozik a gondolat és szándék :  amerikai és magyar  állampolgári jogaink és kötelességeink következetes gyakorlása- igy a választáson való részvétel is- egyaránt   kivánatos és helyes.
     Ezt is kivánjuk tudatositani irásunkkal,  erről se feledkezzünk meg !
xxxxxxxxx
A MBK  ezévi   tevékenysége eredményeként támogatásban részesültek az alábbi intézmények , alapitványok illetve akciók:
Korunk  folyóirat ( Kolozsvár,Románia)  
Smithsonian Folkfest 2O13 Hungary-The Roots of a Revival ( Washington ,DC)
Magyar Ösztöndij Alap (Casstown , OH)
KMCSSZ Csapat - Kazella Ignácz emlékére ( Garfield, NJ)
Bethlen Gábor Szoborállítás (Kolozsvár,Románia )
Hungarian Fulbright  Scholarship (Cleveland ,OH)
Magyar Örökség és Európa Társaság (Budapest,Magyarország)
Emellett mi is részesültünk segitségben- igy tavasszal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságánál -találkozónk és kalendáriumunk támogatása érdekében- pályáztunk sikerrel.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA