A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Esterházy Jánosra emlékeztek tisztelői Dunaszerdahelyen
Külhoni civil szervezetek - 2019. november 27., szerda 14:47

A Pázmaneum Társulás november 25-én szervezte meg az Esterházy jános emléknapot Dunaszerdahelyen, amelynek keretén belül faültetéssel, koszorúzással, szentmisével és filmvetítéssel emlékeztek a felvidéki mártírpolitikusra.
Faültetéssel kezdődött az emléknap programja a Vermes-villa tőszomszédságában, ahol a Pázmaneum Társulás által vásárolt 4 m magas gyertyánfát ültettek el a városkezelőség munkatársaival együtt. A Társulás ezzel a szándékával is szeretett volna csatlakozni Dunaszerdahely városának „Ültess fát a jövőért!” elnevezésű faültetési programjához. A gyertyánt a Mirovi várbörtönben elhunyt Esterházy János tiszteletére ültette a Társulás.
A rendezvény koszorúzással folytatódott a Fő utcán, ahol Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása található a felvidéki magyar politikusról. Itt a Pázmaneum, az Esterházy János Társulás, az Esterházy János Szülőföldjéért Alapítvány, az Esterházy Akadémia és a Szövetség a Közös Célokért társulás képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit és rövid imát mondtak.
Esterházy János boldoggá avatásáért mutatták be a szentmisét a koszorúzást követően a Szent György plébániatemplomban a helyi, környékbeli, a Pázmaneumos lelkiatyák és Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat vezetője. Mészáros Dávid káplán köszöntötte a megjelenteket, majd Galgóczi Rudolf légi esperes-plébános buzdította szentbeszédében a vértanúk, különösen Isten szolgájának, Esterházy Jánosnak a tiszteletére a híveket, zarándokokat. Kiemelte, hogy Esterházy János nem a könnyebb utat választotta, hanem tanúságtételt tett Krisztusról szenvedései által. A szentmise végén Karaffa János atya, a Pázmaneum elnöke szólt a jelenlevőkhöz és kiemelte a boldoggá avatásra váró Esterházy egyik fontos üzenetét, mely szerint két kincset kell megőrizni az itteni magyarságnak, a kereszténységét és magyarságát. „Ő úgy volt magyar, hogy nem adta fel nemzetiségét és nem akart a többségi nemzethez való megfelelési kényszerhez csatlakozni. Példa ezért számunkra a mai korban is.” – emelte ki a Pázmaneum elnöke.
A rendezvény zárásaként a Vermes-villában került sor az Út a végtelenbe – Isten szolgája, Esterházy János c. film bemutatására. Sztruhár Izrael Diána és Sztruhár György, a régió ismert televíziós műsorkészítői, a Hirek.sk munkatársai az Esterházy-keresztút felszentelése óta, és 2012-től minden eseményt dokumentáltak, ami Esterházyhoz köthető és Alsóbodokon történt. A dokumentumfilm bemutatja a nézőknek Esterházy János politikai pályafutását, meghurcoltatását, börtönkálváriáját, és végakaratának teljesítését, amikor jelképes hamvait elhelyezik az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában. Egyben emléket állít Paulisz Boldizsárnak, a kápolna építőjének, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont létrehozójának.
A megjelenteket Karaffa Attila a Pázmaneum ügyvezető elnöke, Dunaszerdahely város alpolgármestere köszöntötte és a film megtekintése után rövid beszélgetést folytatott a rendezőkkel. Több kérdésre is válaszoltak a rendezők, így megtudhatták a jelenlévők a film elkészítésének történetét, megismerkedhettek azokkal a nehézségekkel, amikkel szembekerültek a forgatás folyamán, illetve hitvallásukat is megfogalmazták. A rendezvény a Magyar Himnusz eléneklésével zárult.

1 csatolt kép
Koszorúzás
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA