A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Imakilenced az üldözött magyarokért
Külhoni civil szervezetek - 2020. április 12., vasárnap 22:45

2012-ben az Országgyűlés április 12-ét, a magyar lakosság Felvidékről való kitelepítésének kezdőnapját a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjává nyilvánította. A mai naptól kezdve egyházközségeinkben 9 vasárnapon keresztül Imakilenced keretében imádkozzunk azokért, akiket magyarságuk miatt ma is üldöznek, hátrányosan megkülönböztetnek az élet különböző területein. Pártfogónkul kérjük mindehhez Esterházy Jánost, Isten szolgáját, aki felajánlotta népéért üldöztetését, szenvedését! Könyörögjünk egyben az Ő szellemiségének jegyében a nemzetek közti békéért és igazságosságért!
Ima Esterházy János emlékezetére – a béke és igazságosság megőrzéséért
Könyörögjünk.
Esedezve kérjük irgalmadat, Istenünk, Isten Szolgájáért, Esterházy Jánosért, aki az evangélium terjesztésében kitartóan közreműködött.
Őt, aki a keresztény hit buzgó megvallója, s az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt, kérünk, vezesd a béke és a világosság országába, szentjeid körébe.
Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy a békességszerzők a te gyermekeid.
Kérünk, add meg nekünk, hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságosságot,
amely magyar nemzetünk és minden nép számára egyedül képes biztosítani a tartós és igaz békét.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
(A Római Misekönyv könyörgései alapján)
Az Úr áldását kérve magyar nemzetünkre és minden jóakaratú emberre:
Esterházy János tisztelőinek nevében – a Pázmaneum Társulás

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA