A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Felvidéki magyar katolikusok kérése a Szentatyához saját magyar főpásztorért
Külhoni civil szervezetek - 2020. május 8., péntek 13:22

Online petíciót indított Társulásunk, amelyben kérjük a Szentatyát, Ferenc pápát, hogy saját magyar főpásztort nevezzen ki a felvidéki magyar katolikusoknak.

Szeretett Szentatyánk!
 
Mi, alulírott szlovákiai magyar katolikus lelkipásztorok és hívek, szívből jövő szeretettel köszöntjük Szentatyánkat, Ferenc pápánkat pontifikátusa 8. évének megkezdése alkalmából. Kérjük a Szentlélek Úristent, vezesse Krisztus földi helytartóját, hogy szolgálatát a Katolikus Egyházban és az egész világon levő sokféle nemzet javára eredményesen végezhesse számos éven át.
Mi, Szlovákiában több mint 300 ezren, kisebbségben élő magyar katolikusok mindig hűséges ragaszkodással viszonyultunk a Katolikus Egyház látható fejéhez, Szent Péter utódához és engedelmes lélekkel követtük szlovákiai főpásztoraink útmutatásait.
Ma, ebben az igazi értékek iránt közömbös világban továbbra is ragaszkodni akarunk hagyományainkhoz: katolikus hitünkhöz és magyar nemzeti identitásunkhoz. Ezeket az Istentől kapott kincseinket hűségesen akarjuk őrizni és továbbadni a következő nemzedék számára.  Ennek jegyében rendeztük meg az idén a Jópásztor Imakilencedet és Komáromban a XXXI. Imanapot, a mostani válságos időkben is a Jó Pásztor irgalmában reménykedve. Ezen imanapok alkalmával magyar papi és szerzetesi hivatásokért valamint az itt élő magyar katolikusok lelki gondozásával külön megbízott magyar főpásztorért imádkoztunk a szent magyar papok és püspökök példájára emlékezve.
Bízunk benne, hogy Szentséges Atyánk szívében hordozza közösségünket, megemlékezik kéréseinkről, és áldását adja ránk.
Mi is hűséges odaadással támogatjuk erőfeszítéseiben, amelyekkel az emberek üdvösségét és a különböző népek közti megbékélést kívánja munkálni. A Magyarok Nagyasszonyának oltalmazó pártfogásába ajánljuk Őszentségét, Ferenc pápánkat!
Az Imakilenced és Imanap szervezői, résztvevői, szlovákiai magyar papok és hívek s velük imaközösségben levő testvéreik
 
Komárom, 2020. május 3.
 
A szervezők nevében:
ThDr. Karaffa János PhD., egyetemi lelkész, a Pázmaneum Társulás elnöke

A petíciót itt lehet aláírni:https://www.peticiok.com/felvideki_magyar_katolikusok_kerese_a_szentatyahoz_sajat_magyar_fpasztorert?u=5253990&s=71221664

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA