A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
15 éve alakult a Pázmaneum Társulás
Külhoni civil szervezetek - 2020. október 2., péntek 11:14

2005. október 2-án a bakai plébánián tartotta alakuló ülését a Pázmaneum Polgári Társulás. Az alakuló közgyűlésen a jelenlévő papok és világiak közösen meghatározták a Társulat céljait, kitűzéseit. A Belügyminisztérium engedélye alapján a Pázmaneum megkezdhette működését a Felvidéken.
A Pázmaneum célja az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében. A Társulás tagja lehet mindenki, aki egyetért az Alapszabállyal, részt akar venni megvalósításában és nem támogat (és a múltban sem támogatott) rasszista, kommunista, fasiszta vagy más erőszakos ideológiát. A Pázmaneum elnöke ThDr. Karaffa János plébános.
Regnum Marianum Akadémia néven keresztény felnőttképzést indítottak 2007-ben először Egyházgellében, majd Zselízen, Komáromban és Szőgyénben. 2008 márciusában a Rákóczi Szövetség Esterházy-emlékéremmel tüntette ki a Társulást. Felemelte szavát a 2008-as egyházmegyei szétdarabolás ellen és aláírásokat gyűjtött. 2011-ben Esterházy domborművet avattak Dunaszerdahelyen a Fő utcán, amely Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. 2012-ben Ex-Libris Díjban részesültek, amelyet a Pozsonyi Casinóban vehettek át november 15-én Gubcsi Lajos alapítótól. Az Ex-Libris Díj a Magyar Művészetért Díjrendszerbe tartozik. 2015-ben Dunaszerdahely Város polgármesterének, JUDr. Hájos Zoltánnak Polgármesteri Díjában részesült augusztus 20-án a Pázmaneum Polgári Társulás. A társulás a város kulturális fejlődése terén elért kimagasló és aktív munkája elismeréseként kapta a kitüntetést. Megalapították Dunaszerdahelyen A Magyar Kultúra Napját és a Trianon gyásznapi gyertyagyújtást. Minden évben felhívják a szülők figyelmét a magyar iskolai beiratkozások kapcsán az anyanyelvi oktatás fontosságára. Karitatív tevékenységet is folytatnak, gyűjtöttek a Kárpátaljai magyaroknak, izomsorvadásban szenvedő kisfiúnak és Böjte Csaba árváinak is. A Társulás képviselői aktívan bekapcsolódtak a különböző társadalmi és egyházi rendezvények megszervezésébe.
Számos kiadványt is megjelentett a 15 év alatt a dunaszerdahelyi székhelyű társulás. Minden évben kiadja a Regnum Marianum Kalendáriumot, illetve különböző imafüzeteket, tanulmányi füzeteket is szerkeszt.
Az ifjúság terén a ministránsoknak szerveznek számos programot több társzervező segítséggel, elsősorban a Jópásztor Alapítvánnyal. Többször is részt vettek a római nemzetközi ministráns zarándoklaton a felvidéki magyar ministránsokkal, illetve minden évben focinapra és olimpiára is sor kerül a fiataloknak.
Az imakilencedek alkalmával mindig más és más szándékra imádkoznak különböző egyházközségekben. A Komáromi Imanapok szervezését is átvették és magyar főpásztorért és magyar papi és szerzetesi hivatásokért mutatnak be szentmisét a bazilikában Jó Pásztor vasárnapján.
Adományokból, a személyi jövedelemadó 2%-ának a felajánlásából, illetve pályázatok révén tartja fenn magát a társulás. Sikeres pályázatok révén a legfőbb támogatók a Bethlen Gábor Alap és Dunaszerdahely városa.
A 15 év alatt számos egyházi és társadalmi rendezvényt szerveztek a Felvidéken és az anyaországban is a Pázmaneum képviselői, melyeken a keresztény konzervatív értékek megtartása és továbbadása kapott hangsúlyos szerepet. A Társulás Pázmány Péter bíboros és Isten szolgája Esterházy János szellemi örökségének ápolását a továbbiakban is őrzi, és ennek szellemében dolgozik majd a jövőben.
A 2020-as esztendő elején sikeresen megvalósult két nagy rendezvényük is, a Magyar Kultúra napja és a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. Majd a járványhelyzet miatt csak online közvetíthették a Komáromi Imanapok szentmiséjét és egyéb liturgikus cselekményeket. Június 4-én viszont a csendes megemlékezésre több száz megemlékező érkezett a dunaszerdahelyi Trianon-emlékfához, hogy közösen tegyen hitet a 100 évvel ezelőtti csonkítás évfordulóján magyarságáról, szülőföldön való megmaradásáról, ragaszkodásáról. Ebben az esztendőben egy Dunaszerdahelyen található képfülke felújítását tűzte ki célul a társulás, amelynek munkálatai jól haladnak. Az elnökség bízik benne, hogy a 15 éves évforduló kapcsán tervezett ünnepséget szentmisével együtt mihamarabb megrendezhetik majd és hálát adhatnak az elmúlt esztendőkért.
A jövőben is munkájával szolgálni kívánja az összmagyarságot a Társulás, legfőképpen a felvidéki magyar közösséget és Dunaszerdahely város polgárait.

1 csatolt kép
Pázmaneum
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA