A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Újabb halasztás a Románia Csillagáért folytatott perben
MÁÉRT - 2020. november 8., vasárnap 21:33

November 5-ére volt kitűzve az újabb tárgyalás és esetleges ítélethirdetés a román Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéken abban a polgári perben, amelyet Tőkés László indított a Románia Csillaga állami érdemrendtől való – szerinte törvénytelenül, politikai indíttatásból történt – megfosztása miatt Klaus Iohannis államfő ellen. Noha a felperes és jogi képviselője, Kincses Előd ügyvéd kérték a bíróságtól, hogy érdemi tárgyalást tartson – a járványhelyzetre való tekintettel – a távollétükben, ez nem történt meg, a legfelsőbb ítélőszék közigazgatási és fiskális kollégiumának illetékes tanácsa ismét a halasztás mellett döntött, mint a legutóbbi két alkalommal, június 4-én és július 16-án.
A polgári peres eljárás immár ötödik évében jár, ugyanis 2016 áprilisában indult alapfokon a Bukaresti Ítélőtáblán, miután Tőkés László akkori európai parlamenti képviselő a román állami kitüntetését visszavonó 2016. március 4-i, 290. sz. elnöki rendelet megsemmisítését kérte az igazságszolgáltatástól. Mint ismeretes, a püspök a magas román állami elismerést a kommunista diktatúra elleni kiállásáért kapta a temesvári népfölkelés 20. évfordulóján, 2009-ben, Traian Basescu hivatalban lévő román államelnöktől. A visszavonásáról szóló rendeletet Klaus Werner Iohannis jelenlegi államfő és Dacian Julien Ciolos akkori kormányfő jegyezték, a most folyó fellebbviteli perben rajtuk kívül az állami kitüntetésekben illetékes kormányfőtitkárság (Ludovic Orban miniszterelnök révén) és a Románia Csillaga nemzeti érdemrend becsületbírósága (Costin Georgescu elnök révén) az érintettek, alperesi oldalon.
Az érdemi tárgyalást sürgető beadványában a felperes emlékeztette a bíróságot: állami kitüntetésének megvonása szembe megy a jelenleg érvényes Román Alkotmánnyal is, amennyiben annak első cikkelye a harmadik bekezdésben az 1989-es decemberi forradalomról (és implicite annak hőseiről) szuperlatívuszokban tesz említést. A mostani halasztás is azt látszik igazolni: a román igazságszolgáltatás egyszerűen nem vállalja az azzal való szembenézést, hogy Tőkés Lászlót egy politikai indíttatású cselszövés nyomán, jogtalanul, alkotmánysértő módon fosztották meg kitüntetésétől, ezzel is kisebbítve azt a történelmi szerepét, amelyet a rendszerváltozásban „egy temesvári magyar papként” játszott.
A per folytatását 2021. február 18-ra odázta el a legfelsőbb bíróság.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA