A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Unitárius Egyház
Színjátszó találkozó kezdődik Torockón
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2013. július 31., szerda 15:28

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) – mely az erdélyi unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezete – szervezésében a hétvégén kerül sor a XVII. ODFIE Színjátszó találkozóra a Fehér megyei Torockón.
A színjátszó tevékenységek mindig is döntő szerepet játszottak az ifjúsági egyletek önszerveződésében és a köztük levő kapcsolatok erősítésében. Ezért az utóbbi tizennégy évben – 1997-től kezdődően – az ODFIE keretében működő ifjúsági egyletek színjátszó csoportjai számára országos találkozókat szerveztünk, átlagosan 15–20 csapat, illetve 450–500 amatőr színjátszó fiatal és ún. műélvező részvételével.
            Az idei, augusztus 1 - 4. között zajló rendezvényre az előzetes bejelentkezések alapján közel ötszáz fiatalt várunk. Torockóra a következő települések egyleteinek színjátszó csoportjai érkeznek: Bencéd, Bölön, Dicsőszentmárton, Felsőrákos, Gagy, Homoródszentmárton, Homoródszentpál , Homoródszentpéter, Kissolymos, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyajta, Sepsiszentgyörgy, Szabéd, Székelyudvarhely, Szentgerice és Vargyas.
Az alábbiakban ismertetett programterv szerint a rendezvényt zászlós felvonulással kezdjük, amit az ünnepi megnyitó és a csapatszemle követ augusztus 1-én, csütörtök du. 16 órától, a színi előadások bemutatása aznap este kezdődik, a rendezvény egésze pedig vasárnap éjszaka zárul. 
A színjátszó találkozó teljes hétvégéjére helyszíni bejelentkezés esetén 60 lej részvételi díjat kell fizetni. Az elszállásolás családoknál, illetve a sátortáborban történik.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA