A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Segítő Szűzanya-szoborfülke megáldása
Külhoni civil szervezetek - 2020. december 18., péntek 08:29

Dunaszerdahelyen a Pázmaneum Társulás felújította a Bősi úton lévő 1927-ben emelt szoborfülkét. A Segítő Szűzanya szobra került elhelyezésre, amelyet Mons. Szakál László János dunaszerdahelyi esperes és ThDr. Karaffa János lelkiatya áldottak meg december 16-án.
2020 júliusában levélben fordultunk Dr. Hájos Zoltánhoz, Dunaszerdahely város polgármesteréhez, hogy szeretnénk felújítani a szakrális kisemléket a Bősi úton. Sajnos egy közlekedési baleset még jobban rontott az 1927-ben emelt szoborfülkén. Társulásunk elhatározta, hogy segíteni szeretne a város vezetésének a településen található történelmi, egyházi kisemlékek felújításában, azok állagmegóvásában. Hiszen ez Társulásunk egyik küldetése és alapeszméje is. A régi városhatárban emelt szoborfülkéből azóta ellopták a szobrot, megrongálták a vasrácsot. A tejediek viszont mindig gondoskodtak, hogy virág vagy mécses legyen az egykori Szűz Mária-szoborfülkében. Köszönet érte a Perczell és Lukács családoknak.
Társulásunk ebben az évben tartotta megalkulásának 15. évfordulóját, és szükségét éreztük annak, hogy a járvány idején a városnak mi is besegítsünk szerény lehetőségeinkhez mérten. Fontos a lélek is a test mellett. Hiszen az ima minden időben szükséges, és különösképpen akkor, amikor egy olyan betegséggel nézünk szembe, amelyre az orvostudomány még nem talált megfelelő ellenszert.
Mindannyian sokszor rászorulunk Isten irgalmára és az emberek segítségére. De nemcsak várni kell a segítséget, hanem nekünk is tevőlegesen cselekednünk kell embertársaink, a közösségünk, szűkebb értelemben a városunk lakosságának érdekében. Lokálpatriótaként valljuk, hogy az ember a szülővárosától ne csak kérjen, hanem adjon is, sokszor oly kicsiny dolgok tudják naggyjá, erősebbé tenni lelkiekben környezetünket. A szoborfülke elksészítése az önzetlenséget is szimbolizálja, hiszen a mesterek, Kiss Antal és Nagy Gyula mindenféle anyagi juttatás nélkül vállalták a munkát. Ugyancsak a városi vállalat, a Municipal munkatársa, illetve annak igazgatója, Svanda Mihály és Jányi József is azonnal a segítségünkre sietett . Köszönet a munkájukért! A továbbiakban még a szoborfülke környékét szeretnénk felújítani, ehhez kérjük a város pozitív hozzállását.

2 csatolt kép
Szoborfülke szenteléseSzoborfülke szentelése 2
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA