A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Valljuk magunkat bátran kereszténynek és magyarnak!
Külhoni civil szervezetek - 2021. február 8., hétfő 21:07

A Pázmaneum Társulás közleménye a 2021-es Népszámlálás kapcsán.
„Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatig sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és melynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon.” (Esterházy János, Új Hírek, 1940. december 24.)

A Pázmaneum Társulás is buzdítja a felvidéki magyar közösség tagjait, hogy félelem nélkül vallják meg nemzeti hovatartozásukat, hiszen közösségünk jövőjének szempontjából nagyon fontos, hogy mennyien vallják magukat magyar nemzetiségűnek. Bátran jelöljük meg római katolikus vallásunkat is, hiszen Krisztus követői vagyunk és az evangélium szellemében a jó hír ter­jesztői. Ahogyan a 15 éve alapított Társulásunk mindig az igazságosság és a magyar, keresztény értékek vállalásának oldalán állt ki, most is arra kérünk mindenkit, hogy bátran valljuk meg hitün­ket és nemzetiségünket, hiszen Szent István király kései utódaiként élünk szülőföldünkön. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a jövő ifjúsága is büszkeséggel tekintsen őseire, tegyünk meg mindent a felvidéki magyar közösség számára fontos népszámlálás eredményes kimeneteléért. Együtt sikerülni fog, Isten segítségével!

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA