A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Dabis Attila pert nyert a román állammal szemben
MÁÉRT - 2021. április 2., péntek 21:34

A román Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék lezárta  Dabis Attilának, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottjának kitiltási ügyét. Az ítélet megsemmisíti Románia Határrendészeti Főfelügyelőségének 2018. március 9-i határozatát, amelyben három évre kitiltják dr. Dabis Attilát Románia területéről, arra való hivatkozással, hogy olyan cselekedeteket hajtott végre, melyek súlyosan veszélyeztették a nemzetbiztonságot. 
Ezt követően az SZNT külügyi megbízottja megtámadta a bíróságon a határrendészet kitiltási határozatát. Több mint három éves jogvita végére tett pontot a legfelsőbb bíróság ítélete március 31-én, amely egyben kötelezi az illetékes román hatóságot 2000 lej perköltség megtérítésére is – közölte a Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata.                                   
A Székely Nemzeti Tanács 2018. április 4-én megerősítette Dabis Attila megbízatását, kimondva, hogy az intézkedés sérti az Európai Unió polgárainak szabad mozgáshoz való jogát, teljes mértékben megalapozatlan, törvénytelen, alkotmányellenes és alapjogsértő. E közlemény értékeli a külügyi megbízott munkáját, kimondva, hogy ő a „Székely Nemzeti Tanács döntése alapján a testület elnökének megbízásából képviselte nemzetközi szinten Székelyföld autonómiatörekvését. Minden fellépése, kezdeményezése teljes mértékben bele illik a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáiba, azok semmiképp sem sértik Románia alkotmányos rendjét, hanem éppen ellenkezőleg segítik a román hatóságokat, hogy szakítsanak a szekuritátés múlttal, mindazzal a Románia számára káros és veszélyes örökséggel, amelyet a Ceausescu-diktatúra hagyott örökül.”
Három év kitiltás és a március 31-i bírósági döntés után két fontos következtetés adódik. Egy: még reménytelennek látszó helyzetben is érdemes, mi több, erkölcsi kötelesség jogorvoslati eljáráshoz folyamodni, amennyiben közösségi ügyről, illetve alapvető jogok védelméről van szó. A második: egy jogsértő intézkedés nem lehet akadálya annak, hogy az SZNT a jogszerű érdekérvényesítő tevékenységét a megváltozott körülmények között is folytassa.
"Az elmúlt három évben a Székely Nemzeti Tanács minden küldötte Dabis Attila mellett állt erkölcsi bátorításban, biztatásban, és lehetőségeihez mérten mindent megtett, hogy az általa indított jogorvoslati eljárás sikerre vezessen, azért, hogy legrövidebb időn belül ünnepélyesen köszönthessük sorainkban, itt, Székelyföldön" – zárul az SZNT közleménye.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA