A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Megújul a várdaróci templom is
MÁÉRT - 2021. április 30., péntek 14:37

Az elmúlt években a várdaróci református templomot több fázisban renoválták: először a templom tornyának eredeti süvege került vissza, majd pedig az épületet körülvevő kerítés újult meg, hamarosan pedig befejeződik a templom teljes külső felújítása.

Várdaróc népe 1527 körül reformálódhatott. Templomukat 1812-ben kezdték újjáépíteni, a munkálatok hét évig tartottak. A buzgóság és áldozatkészség nem feledkezett meg az isteni hajlék állandó karbantartásáról sem, 1819-ben az újnak számító templom tetejét a gyülekezet frissen lecserepeztette, mivel korábban nádfedél borította.
A 19. század derekán a gyarapodó közösség szükségessé tette Isten házának kibővítését: a templomot 1867-ben öt öl széles és három öl hosszú díszes cinteremmel tágították.
A templomot 1957-ben nagy csapás érte: egy pusztító vihar csapott le a falura, és az orkán erejű szél ledöntötte a kecses toronysisakot. Csak 1960-ban sikerült szerényebb formában újraépíteni. Ezért a kollektív emlékezetből kétségkívül kitörölhetetlen lesz 2018 novembere, amikor új toronysüveget kapott a templom, és ezzel hat évtized után visszanyerte eredeti formáját.
A templomtorony visszaállítását követően is jelentős beruházások történtek a templom környezetében: felújították a templomkerítést, majd megkezdődött az épület teljes körű külső tatarozására. Az elmúlt években Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk közbenjárásával sikerült megfelelő forrásokhoz jutni a horvát kulturális minisztériumnál, idén pedig magyar állami támogatásból valósulnak meg a munkálatok.
- Nagy örömmel és meghatottsággal tölt el bennünket, hogy parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert felkarolta a református közösségek közül az egyik legnagyobbat, a várdarócit is, és amit megígért az elmúlt években, azt mind teljesítette is – mondta ifj. Csáti Szabó Lajos, a várdaróci egyházközség lelkipásztora, aki örül annak, hogy hamarosan egy teljesen megújult temploma lesz Várdarócnak, amely a felújított egykori iskolaépületből létrehozott tájházzal és a parókiával együtt a település látványosságának tekinthető épületkomplexumot alkot. Mint elmondta, a várdaróci egyház tagjai mindig is nagy gondot fordítottak a templomépület karbantartására, és mindig is igyekeztek „a szép fehér környezetet” biztosítani. 2005 óta folynak kisebb munkálatok, de az elmúlt években került sor nagyobb volumenűekre és olyan jelentőségűekre, mint az eredeti toronysisak visszaállítása vagy a templomkerítés felújítása.
- A jövőbe való tekintés is reményteli. Ami a további terveinket illeti, szeretnénk a templomkertet is rendbe hozni, ahol lelkipásztor elődeink síremlékeit szeretnénk méltóképpen elhelyezni, valamint a templom környékét rendbe tenni. Mert büszkék vagyunk arra, hogy templomunk nemcsak egyházi, hanem kulturális összejövetelek színhelye is – mondta Várdaróc lelkipásztora.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA