A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Bojkottra szólít az erdélyi Néppárt
MÁÉRT - 2021. május 6., csütörtök 06:18

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége által jegyzett, ma kiadott közlemény így fogalmaz: 
„A sajtóból értesülhettünk, hogy a Profi romániai áruházlánc egyik sepsiszentgyörgyi üzletének vezetője megtiltotta alkalmazottainak, hogy egymás között magyarul beszéljenek, sőt, előfordult, hogy a vásárlókat is zaklatta azért, mert Székelyföld szívében saját anyanyelvükön szólaltak meg.
Az Erdélyi Magyar Néppárt a lehető leghatározottabb módon tiltakozik az üzletben történtek miatt, mely teljességgel elfogadhatatlan és a legsötétebb magyarellenes időket idézi. Felháborodásunknak hangot adtunk a Profi áruházlánc vezetőségének címzett levelünkben is, melyben arra kértük a cég döntéshozóit, hogy:
1.)    a lehető legrövidebb időn belül vizsgálják ki a Sepsiszentgyörgyön történteket;
2.)    váljanak meg a sepsiszentgyörgyi üzletvezetőtől;
3.)    a megfelelő következtetéseket levonva hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a mostanihoz hasonló eset soha többé ne ismétlődhessen meg egyetlen üzlethelységükben sem;
4.)    azonnal, nyilvánosan és magyar nyelven kérjenek bocsánatot mind a sepsiszentgyörgyi alkalmazottjaiktól, mind pedig a teljes erdélyi magyar közösségtől.
Mindaddig, amíg kéréseinket nem teljesítik, és a Profi áruházlánc vezetősége nem határolódik el egyértelműen a magyarellenességből jelesre vizsgázott sepsiszentgyörgyi vezetőjétől, az áruházlánc bojkottjára szólítjuk fel az erdélyi magyarokat!
Közösségünk – szorgos munkájának köszönhetően – komoly vásárlóerőt jelent Erdélyben. Miként az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által kezdeményezett Kétnyelvűséget a kereskedelemben! elnevezésű mozgalom is hirdeti, az erdélyi magyaroknak joguk van ahhoz, hogy a különböző kereskedelmi egységekben elköltött pénzükért cserébe saját anyanyelvüket használhassák.
A mostani eset is jól mutatja: nem csak az állami közintézményekben kell mindennapos harcot folytatnunk azért, hogy nyelvi jogaink érvényesüljenek. Amíg azonban a román állam rendszerszintű magyarellenességét csak kislépésekben tudjuk visszaszorítani, addig a kereskedelmi szereplők esetében jóval több eszköz áll rendelkezésünkre célkitűzéseink eléréséhez.”
A felhívás így zárul: „A képlet egyszerű: vásároljunk ott, ahol tisztelik nyelvünket és kultúránkat, s ahol biztosított a többnyelvűség!”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA