A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Ülésezett az EMNT választmánya
MÁÉRT - 2021. május 27., csütörtök 14:02

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács választmánya a Hargita megyei Parajdon ülésezett, ahol nyilatkozatot fogadott el 2021. május 26-án.
Ebben az áll, hogy az EMNT választmánya a járványhelyzet miatti közel másfél éves kihagyás után tudott összeülni a sóvidéki településen. A könnyített honosítási eljárásra vonatkozó törvény elfogadásának 11. évfordulóján tartott gyűlésen kiemelt napirendként szerepelt az EMNT demokráciaközpontjainak több mint tízéves tevékenysége a magyar állampolgársággal kapcsolatos honosítási és más ügyek intézése terén.
A választmány egyes időszerű politikai kérdések vonatkozásában így foglalt állást:
„Az EMNT legfőbb célja az autonómia többszintű megvalósítása, a magyar közösség hosszú távú boldogulásának érdekében. A román állam felelősségének körébe tartozik, hogy a területén élő nemzeti közösségek számára biztosítsa megmaradásukat, fejlődésüket – összhangban az aláírt európai és nemzetközi egyezményekkel. Ennek értelmében a román kormánytól elvárjuk, hogy olyan hosszú távú megoldásokat biztosító döntéseket hozzon, melyek e célokat szolgálják – az autonómia különböző formáinak létrehozása által.
Az EMNT Választmánya elítéli és közösségünk elleni merényletnek tartja Beke István és Szőcs Zoltán további fogva tartását. Az ellenük zajló perek, valamint az ezek folyamatában tetten ért méltánytalan és példátlan bírósági döntések a hatalom cinkos és nyílt packázásai a magyar közösséggel. Az ezen a téren is tetten ért, hatalmi szintről fenntartott és gyakorolt intézményes magyarellenességet magának a kormánynak kell visszautasítania. Üdvözöljük az idegengyűlölet elleni törvényt, amelynek betűjét mielőbb viszontlátni kívánjuk annak alkalmazásában. Ennek szellemében követeljük a nemzeti jelképeink elleni hajsza leállítását, és ezek használatának törvény általi biztosítását. Három évtizeddel a nacionálkommunista diktatúra bukása után, a romániai forradalomban példás módon megnyilatkozó román–magyar szolidaritás szellemét és gyakorlatát tartjuk követendőnek. Ezzel együtt fölöttébb időszerű a román–magyar államközi kapcsolatok rendezése, a Magyarországhoz és a romániai magyarokhoz fűződő kapcsolatok átértékelése és új alapokra helyezése.
Az EMNT Választmánya – figyelembe véve az RMDSZ kormányzati szerepvállalását, valamint azt, hogy a parlamenti frakció tagjai között az Erdélyi Magyar Szövetség két képviselője is helyet foglal – elvárja, hogy az európai polgári kezdeményezések érvényre juttatása terén azonos módon viszonyuljanak a Minority SafePack néven ismertté vált, valamint a Székely Nemzeti Tanács által elindított európai polgári kezdeményezésekhez, és ezek támogatását a román kormánytól is megszerezze.
A Románia parlamentjében várhatóan napirendre kerülő kisebbségi törvénytervezet vonatkozásában az EMNT a 2005-ben előterjesztett tervezet helyett egy új törvénytervezet elkészítését javasolja, figyelembe véve az előbbihez benyújtott megalapozott kritikákat és módosító javaslatokat. Az új törvénytervezet megalkotásánál a 2018 januárjában aláírt hárompárti nyilatkozat – RMDSZ, MPP, EMNP – jelentheti a kiindulási alapot, amely megerősítette a felek autonómia iránti elkötelezettségét. A tervezet továbbá legyen figyelemmel az SZNT és az EMNT által 2004-ben elkészített és Románia parlamentje elé terjesztett autonómia-törvénytervezetekre.
Az EMNT a tizenegy évvel ezelőtt megkötött stratégiai partnerség jegyében folytatja az erdélyi magyarok körében végzett honosítási tevékenységét, valamint az ezzel járó további anyakönyvezési feladatokat, és minden más olyan szolgáltatást, ami a magyar állampolgárságból fakad. Munkánk elvégzésében változatlanul számítunk a magyar kormányzat nemzetpolitikai vezetőinek támogatására.
Az EMNT Választmánya a jövő évben sorra kerülő magyar országgyűlési választásokat sorsdöntőnek tartja az egész magyar nemzet, ennek részeként pedig a külhoni magyarság jövője szempontjából. Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a választási regisztrációt, valamint a választójoggal rendelkező erdélyi magyarok mozgósítását.”

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA