A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
SOHA ENNYI MAGYAR KÉPVISELŐ!
MÁÉRT - 2021. szeptember 10., péntek 13:55

Az Új Magyar Képes Újság júniusban, az önkormányzati választások lezárulását követően már beszámolt arról a történelmi sikerről, amelyet a horvátországi magyarság elért a helyhatósági választásokon. Így végre megfelelő képviseletük van a Bellyei, a Hercegszőlősi, a Darázsi, a Baranyaszentistváni, a Tordincei, a Lacházi, az Ernestinovói, a Tompojevci és több más járásban is. Beszámolt annak idején arról is, hogy az Erdődi és a Dárdai járásban a májusi választásokon egyetlen magyar sem szerzett mandátumot, míg a Darázsi járásban úgy alakult a helyzet, hogy a magyarokat megillető három hely helyett csak két magyar nemzetiségű képviselő szerzett mandátumot. Így ezekben pótválasztásra kerül sor, amelyet a horvát kormány augusztus 19-ei ülésén írt ki október 3-ára.
Országosan 99 új önkormányzati képviselő megválasztására kerül sor, közülük 11 roma nemzetiségű, 74 szerb, 3 bosnyák, 3 magyar, 1 ukrán, valamint három „hiányzó” horvát nemzetiségű képviselőt is választanak (a Kácsfalusi, a Borovói és a Trpinjai járásban).
A magyaroknál azért csak 3 önkormányzatban lesz pótválasztás, mert a horvátországi magyarok rendkívül aktívak voltak a májusi választások alkalmával, így több önkormányzatban magyar „túlképviseletről” is beszélhetünk (főleg az előző ciklus mandátumaihoz képest), míg más nemzeti kisebbségeknél jóval kisebb volt a részvétel.
Ami a magyar szempontból fontos három önkormányzatot illeti, a Darázsiban, az Erdődiben és a Dárdai járásban is csupán 1-1 jelölőlista indul a mandátumért, ami újabb bizonyítéka annak, hogy a horvátországi magyarság a belügyeit meg tudja végre beszélni „házon belül”. Így tehát október 3-a után az erdődi Hugyik Imre, a kiskőszegi Sipos Krisztina és a meccői Kistóth János is erősíthetik majd a magyar érdekképviseletet Horvátországban.
Emlékeztetőül: az október 3-ai pótválasztásokon csak az adott nemzetiséghez tartozó választópolgárok szavazhatnak csak.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA