A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Újra áll a millenniumi emlékmű Biharon
MÁÉRT - 2021. szeptember 13., hétfő 21:56

Felállításának 125. évfordulójára sikerült csupán újjáépíteni és felállítani a Biharországnak nevet adó Bihar község központjában azt a millenniumi emlékművet, amely csodával határos módon élte túl, ha csak részben is, a Partium közelmúltjának történelmi viszontagságait.
Szeptember 12-én, vasárnap délután a településen honos két történelmi magyar egyház temploma közül – mindkettő a falu központjában áll, egymás mellett – a reformátusban tartottak ez alkalomból ünnepi istentiszteletet, ugyanis ennek a kertjében áll az impozáns turulmadaras emlékmű. Igét Tóth Tibor Berekböszörményből meghívott lelkipásztor, a magyarországi Bihari Református Egyházmegye esperese hirdetett Józsuék 4. könyvének 4. fejezete első kilenc versének alapján, ösztönszerű és célzatos választással: „ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izráel fiainak mindörökre”.
Az igehirdető szolgálatát megköszönve Szatmári-Gergely Elemér parókus köszöntötte a szép számban megjelent híveket, az egyházi és világi tisztségviselőket, a meghívottakat és érdeklődőket, majd elődjének, Csernák Béla ny. lelkipásztornak adta át a szót, aki röviden vázolta az emlékmű több mint egy évszázados sanyarú sorsát, illetve megmentésének és rekonstrukciójának pár éves történetét, megemlítve rendre azokat, akik ebben őt mint kezdeményezőt annak idején segítették-támogatták, kiemelve: a mentés és újjáépítés költségeit szinte teljes egészében az egyházközség, annak tagjai és más adományozók állták. Sem a román, sem a magyar államnak ebben része nem volt, talán ezért is volt természetes – más helyszínektől és hasonló alkalmaktól eltérően –, hogy az eseményen nem hangzottak el politikusi kampánybeszédek, egyik oldalról sem…
Az eredeti millenniumi emlékmű egyébiránt a falu északi végében lévő földvárban állott, honfoglaláskori történelmi helyszínen, s bár 1896-os felirattal készült el a magyar ezredév tiszteletére, a források szerint 1897. november 2-án leplezték le az alkalomhoz illő népünnepély keretében. A Trianon utáni impériumváltáskor eltüntették, csak az a földhalom maradt meg a vár közepén, amelyre a monumentális emlékoszlopot állították alkotói. Észak-Erdély visszatérte után, 1942-ben újra felállították, de a háború után ismét leromboltatott, az alkotóköveket szétszórták, a bronz plasztikát elsinkófálták a település és a régió új urai. Csak a kommunista diktatúra bukása után merült fel apránként az újraállítás lehetősége, ám a bukaresti magyar érdekképviselet nem látta esélyét egy „irredenta emlékjel” közterületen való engedélyeztetésének, az egyház és az önkormányzat szorgalmazása ehhez kevésnek bizonyult. Ezért döntöttek úgy végül, hogy a rekonstruált obeliszket, tetején a Kovács Károly szobrászművész által megalkotott turulmadárral az amúgy többnyire nyitott református templomkertben állítják fel.
Az istentisztelet után ide kivonulók meghallgatták az egyházközség énekkarát és az ifjú versmondót (Radnóti Miklós Nem tudhatom-ja hangzott el), a helytörténész rövid prezentációját, majd a két bihari egyházmegye, a magyarországi és a romániai esperese, a római katolikus plébános és a baptista lelkipásztor megáldotta az eredetihez immár sokban (méreteiben és kiképzésében mindenképpen) hasonlító, annak összehordott-visszaszerzett és kiegészített köveiből felépített emlékművet. A rendezvény a Himnusz eléneklésével és az egyházközség szervezte szeretetvendégséggel ért véget Biharon.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA