A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Erdélyiek kérik az Európai Bizottság beavatkozását a magasba szökő energiaárak láttán
MÁÉRT - 2021. október 18., hétfő 14:56

Október 15-16. között tartotta éves kongresszusát az európai regionalistákat és autonomistákat tömörítő Európai Szabad Szövetség (European Free Alliance – EFA), melynek 2015 óta az Erdélyi Magyar Néppárt is teljes jogú tagja. A Brüsszelben szervezett eseményen jelent volt Szilágyi Zsolt, a néppárt külügyi- és nemzetpolitikai kabinetjének vezetője is.
A tanácskozás résztvevői határozatot fogadtak el, melyben arra kérik az Európai Unió tagállamainak kormányait és az Európai Bizottságot, hogy – az EU polgárainak jogait tiszteletben tartva – az energiához való hozzáférést közös értékként és az emberi szabadságjogok kiteljesedéséhez elengedhetetlen eszközként kezeljék. A küldöttek indítványozták: az Európai Bizottság tartsa tiszteletben a tagállamok energetikai szuverenitását, a tagállamok kormányai pedig lépjenek fel annak érdekében, hogy a többszörösére nőtt energiaárak ne a magáncégek és multinacionális energiaszolgáltatók profitját növeljék, hanem olyan megoldások kidolgozására törekedjenek, melyek normalizálják az energiapiacon kialakult, brutális méretű drágulást.
Az előterjesztés vitájában Szilágyi Zsolt rámutatott: Romániában is többszörösére nőttek az energiaárak, a román kormány erre adott válaszintézkedése pedig (az alacsony jövedelműek energiaszámláinak kompenzációja) nem tekinthető fenntartható megoldásnak, noha rövidtávon kétségtelenül segítséget jelent. „Látnunk kell, hogy a romániai gazdasági viszonyok közepette az energiafogyasztók egyharmada nem kaphat hosszútávon állami segélyt a számlák kifizetéséhez, ezért a kormánynak azon kellene dolgoznia, hogy normalizálja az energiapiac elszabadult árait” – jelentette ki a néppárti politikus.
Az EFA-kongresszus munkálatainak rendjén elfogadták Szilágyi Zsolt javaslatát, melynek lényege a Nyugat-Balkán mihamarabbi EU-integrációjának szorgalmazása. A politikus ugyanakkor felhívta a figyelmet: a nagyvállalkozások befektetései komoly környezetvédelmi veszéllyel járhatnak a térségben, éppen ezért az EU-nak sokkal szorosabb partnerségben kellene együttműködnie nem csak Szerbiával, hanem a Nyugat-Balkán más országaival is.
Lorena López de Lacalla, az Európai Szabad Szövetség elnöke videóüzenetben köszöntötte az Erdélyi Magyar Néppárt szintén ezen a hétvégén ülésező Országos Küldöttgyűlését. „Célunk, hogy mások is tiszteljék hagyományainkat, hogy Európában ne legyenek politikai foglyok, s örömömet fejezem ki azzal kapcsolatban, hogy sikerült összegyűjteni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéshez szükséges aláírásokat. Mint eddig, úgy ezután is támogatjuk önöket, folytassuk a közös munkát, hiszen az EFA a mi közös családunk” – mondta a néppártnak címzett köszöntőjében az EFA elnöke.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA