A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Tisztújító közgyűlést tartott a Pázmaneum Társulás
Külhoni civil szervezetek - 2021. október 28., csütörtök 13:20

Dunaszerdahelyen tartotta tisztújító közgyűlését a Pázmaneum Társulás, miután az alapítóelnök ThDr. Karaffa János lelkiatya ez év júniusában visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Az immár tizenhat éve alapított polgári társulás közgyűlésén egyházi és világi személyek is részt vettek. A közgyűlést imával kezdték, majd meghallgatták az eddigi ügyvezető elnök beszámolóját és terveit az erre az évre vonatkozóan. Megegyeztek abban a jelenlevők, hogy a Társulás hitvallását, amely a felvidéki magyar katolikusok szolgálatáról szól, a továbbiakban is szeretnék folytatni.
Megválasztásra került a Pázmaneum elnöksége PaedDr. Farkas Zsolt, Sárai Attila, Galgóczi Rudolf, Lépes Lóránt személyében, illetve a Társulás elnökének Karaffa Attilát nevezték ki. Ugyancsak megválasztották az Ellenőrző bizottság tagjait is Farkas Gábor, Sörös Erik, Szalay Dávid összetételében, illetve az Ifjúsági tagozat elnökét Sörös Erik személyében, a Családi tagozat vezetőinek Méri Andreát és Méri Lajost, illetve a Pázmaneum titkárát Szalay Dávidot. A külügyi kapcsolatokkal Galgóczi Rudolf atya lett megbízva.
A megválasztott elnökségnek célul tűzte ki a továbbiakban is az önálló jogkörrel megbízott magyar püspök kinevezését, illetve Jópásztor vasárnapján a Komáromi Imanapok imakilencedek keretén belüli megszervezését, amelyen egy vándorkeresztet is elindítanak a felvidéki egyházközségekbe. ebben az évben is kiadásra kerül majd a Regnum Marianum Kalendárium, valamint a Széchenyi öröksége című rajzpályázat lezárása és az Esterházy János megemlékezés.
Mindannyian egyet értettek abban, hogy a jövőben is várják a lelkiatyák mellett a világi személyek jelentkezését is soraikba és az imaszövetség segítségével a Felvidék bármely pontján jelentkezők így bekapcsolódhatnak a vallásos és társadalmi rendezvények megszervezésébe.
Ugyancsak egy közös Nyilatkozatban kiadásában is egyetértettek, amelyben Ferenc pápa szlovákiai látogatására, a magyar püspök kérdésére, illetve a nemrégiben létrejött egységes magyar politikai képviseltre reagálnak majd.
Látogatást tettek a közgyűlés tagjai a MOL Arénában található Szent György kápolnában is, ahol Karaffa János által ima is megtalálható, amelyet a DAC csapatának írt. A rövid ima után megtekintették a létesítményt, majd kilátogattak a júniusban elhunyt alapítóelnök sírjához is.

1 csatolt kép
A DACstadion kápolnájában
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA