A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Történelmi siker a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés elismerése
MÁÉRT - 2021. november 5., péntek 15:39

Az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökei, Csomortányi István EMNP-elnök és Mezei János MPP-elnök mai közleményükben így fogalmaznak: „Amint arról Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke beszámolt, a magyarországi Nemzeti Választási Bizottság elismerte annak a több mint 774 ezer aláírásnak az érvényességét, amelyek a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés támogatására érkeztek az anyaországból. Ezzel a polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének mindkét érvényességi feltétele teljesült, hiszen az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságai több mint egymillió aláírás hitelességét ismerték el, és hét tagállamban (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Írországban, Belgiumban, Spanyolországban, és Litvániában) hitelesítettek a küszöbértéket meghaladó számú aláírást. Az Erdélyi Magyar Szövetség képviselőiként már a kezdetektől magától értetődőnek tartottuk az SZNT kezdeményezésének támogatását, s ennek megfelelően az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt tisztségviselői, területi képviselői és önkéntesei is kivették részüket az aláírásgyűjtésből. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy Izsák Balázs és az SZNT rendíthetetlen kitartása és elkötelezettsége nélkül e mostani, történelminek tekinthető siker nem jöhetett volna létre, így szerepvállalásukért köszönettel és elismeréssel tartozunk! Hisszük és valljuk, hogy nemcsak a magyar közösségek területi autonómiájára van szükség – melyet az SZNT-vel közösen szintén képviselünk –, hanem arra is, hogy az összes történelmi régió saját pénzügyi és közigazgatási hatáskörrel rendelkezzen. Ez erdélyi magyar közösségeink elemi érdeke, s e mostani siker, mely mögött felsorakozott a Kárpát-medence és a világ teljes magyarsága, s melyhez csatlakoztak – az Európai Szabad Szövetségen keresztül is – nemzetközi partnereink is, új erőt adhat érdekérvényesítő küzdelmünknek, melyet az SZNT sikeres kezdeményezésének köszönhetően most a nemzetközi színtéren is meg kell vívnunk. Ahogy eddig, az Erdélyi Magyar Szövetség tagpártjai ezután is ott lesznek e harcban Izsák Balázs és a Székely Nemzeti Tanács mellett."

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA