A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Idén is megemlékeztek a délvidéki vérengzésekről és a második világháború áldozatairól
MÁÉRT - 2021. december 9., csütörtök 11:00

A csúzaiak idén is megemlékeztek a délvidéki vérengzésekről és a második világháború helyi áldozatairól a falu központjában levő emléktáblánál. A megemlékezők - az előző évekhez hasonlóan - száz gyertyát gyújtottak.
 A második világháború szörnyűségeit nem lehet és nem is szabad elfelejteni. Szinte nincs is olyan közösség a kontinensünkön, amely ne szenvedte volna meg a világégést.
A mi akkor élő felmenőink sem képeztek kivételt. Sok helyi fiatalembert, férfit besoroztak a hadseregbe, akik közül többen soha nem tértek haza. De a front a Drávaszöget is elérte. Miután a szovjet Vörös Hadsereg és a Tito-partizánok Kiskőszegnél átkeltek a Dunán, elözönlötték a falvainkat, és a „felszabadítás”, sajnos, nem merült ki a rablásban, fosztogatásban. Az orosz katonák is lőttek le békés falusiakat, de vidékünkön elsősorban a partizánok gyilkoltak, több száz ártatlan embert végeztek ki mondvacsinált indokokkal.
A terrornak csúzai áldozatai is voltak, emlékükre szerveztek a helyi fiatalok a hétvégén gyertyagyújtást a falu központjában elhelyezett emléktábláknál. A megemlékezés kezdetén Hordósi Dániel, az Ács Gedeon Ifjúsági Egyesület elnöke szólt az egybegyűltekhez, akik közül a legtöbben elhelyezték a megemlékezés gyertyáit a második világháború 64 csúzai áldozatának tiszteletére állított emléktáblánál és annak környezetében. Ezt követően Pasza Árpád, a HMDK tiszteletbeli elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel és olvasott föl egy részletet dr. Tóth Lajos könyvéből, mely az 1944 tragikus őszén Csúzán lezajlott eseményeket - melyeknek a szerző is majdnem áldozatául esett - taglalta. A rendezvény végén Fuzik János eszéki magyar főkonzul szólt a jelenlévőkhöz. A megemlékezés nemzeti imádságunk eléneklésével zárult.
- Egyesületünk már idestova egy évtizede szervez megemlékezéseket a délvidéki vérengzések és a második világháború áldozatainak emlékére. Fontosnak tartjuk ezeket a kommemorációkat, mivel így a fiatalok is tudomást szerezhetnek arról, hogy mi is történt vidékünkön a második világháború alatt. Az előző évekhez hasonlóan idén is 100 mécsest gyújtottunk meg a falu központjában, hogy ezzel tisztelegjünk a meggyilkolt vagy a fronton elesett áldozatok emléke előtt – mondta Hordósi Dániel, az Ács Gedeon Ifjúsági egyesület elnöke.
Az eseményt, melyen részt vett parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert is, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége támogatta.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA