A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Rovátkák bemutató
MÁÉRT - 2022. április 22., péntek 15:38

Az eszéki tudományegyetem bölcsészkarán ünnepélyes keretek között mutatták be a Rovátkák 2021-es évfolyamában megjelent négy számot, amit a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék munkatársai szerkesztésében a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége adott ki.
 
A mai Horvátország területén egyelőre nem létezik kanonizált magyar kisebbségi irodalom, pedig voltak és vannak is olyan szerzők, akik műveikkel jelentősen gazdagították, illetve jelenleg is gazdagítják az itt élő magyarok irodalmát. Ez két okra vezethető vissza: az első - és talán ez a legnyilvánvalóbb -, hogy a horvát honvédő háború befejezéséig nem is létezett ilyen fogalom, hiszen előtte a jugoszláviai magyar kisebbségi, illetve a vajdasági irodalom részét képezte. Az irodalmi kánon hiányának másik oka a megfelelő fórumok, műhelyek, illetve felületek hiánya, ahol az írók, költők és az irodalomtudósok publikálhatnának. Ezért volt nehéz a horvátországi magyar írók, költők helyzete, hiszen a horvát honvédő háború után sem a társadalmi, sem a politikai viszonyok nem kedveztek egy egységes horvátországi magyar irodalmi közösség kialakulásának.
- Ez a munka bizony több évtizedbe telt, de mára eljutottunk oda, hogy a több mint 10 éve megjelenő Rovátkák folyóirat tematikájának a megváltoztatásával - reményeink szerint - változás következhet be ezen a téren is. Azzal, hogy a Rovátkák megújult formájában elsősorban az irodalomra fókuszál, teret adhatunk az irodalommal foglalkozóknak arra, hogy úgymond megnyilvánuljanak. Ugyanakkor szeretnénk más művészeknek is lehetőséget biztosítani, ezért minden számban az irodalmi műveket fotóval vagy más jellegű művészeti képekkel egészítjük ki – nyilatkozta Dobsai Gabriela adjunktus, a kiadvány főszerkesztője.
 
Kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött bemutató
Az eszéki Bölcészettudományi Kar dísztermében megrendezett bemutatón egy kerekasztal-beszélgetést, majd pedig horvátországi magyar költők verseit hallgathatta meg a közönség. Az új szerkesztőség célkitűzése, hogy a Rovátkák teret biztosítson a horvátországi magyar írók és költők portréi és művei számára, továbbá a témába vágó tudományos publikációk, fordítások megjelenésének. A bemutatón a szerzőket Pásztor Julianna laskói költő képviselte.
- Nagyon örültem a felkérésnek, mert eddig nem sokan foglalkoztak azzal, hogy mi, magyar költők, írók - akár amatőr szinten - hányan vagyunk itt, a Baranya-háromszögben. Továbbá boldoggá tesz az, hogy a mi, már nyugalmazott pedagógusok asztalára helybéli irodalmi „táplálék“ kerülhet. Szép dolog, hogy a falvainkban vannak bálok, vannak fesztiváljaink, de azért nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy élnek itt olyanok is, akik érzéseiket, bánataikat, örömeiket papírra vetik és szeretnék megosztani a közönséggel – mondta el Pásztor Julianna nyugalmazott tanítónő, a szerzők egyike.
Az új szerkesztőség várja mindazok jelentkezését, akik szívesen publikálnák műveiket a horvátországi magyarok irodalmi folyóiratában.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA