A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Nőtt az erdélyi vexillológia nemzetközi ázsiója
MÁÉRT - 2022. július 15., péntek 13:23

A Zászlótudományi Egyesületek Világszövetségének (Fédération internationale des associations vexillologiques – FIAV) tagjává fogadták az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet a világszövetség Ljubljanában tartott közgyűlésén. Ezáltal a sepsiszentgyörgyi székhelyű szervezet a FIAV egyetlen romániai aktív tagjává vált.
A FIAV közgyűlését a Szlovénia fővárosában szervezett, július 11–15. között zajló 29. Zászlótudományi Világkongresszus keretében tartották meg 12-én délután. Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület tagfelvételi kérelmét a szervezet elnöke, Szekeres Attila István, a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagja, a történelemtudomány doktora tartotta fenn. Elmondta, a 2014-ben alakult, következő év január 6-án hivatalosan bejegyzett Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület sikeres nemzetközi szereplései között megemlíthető a részvétel és az előadás a 32., 33. és 34. Genealógiai és Címertani Világkongresszuson 2016-ban Glasgowban, 2018-ban a franciaországi Arrasban és 2021-ben Madridban, a 27. Zászlótudományi Világkongresszuson 2017-ben Londonban, a 4. Európai Címer- és Zászlótudományi Konferencián 2018-ban a lengyelországi Cieszynben, a Nemzetközi Genealógiai Akadémia 11. tudományos kollokviumán 2019-ben Varsóban. Ezeken kívül számos hazai konferencián való részvétel, egy nemzetközi és egy regionális konferencia, címerkiállítások szervezése, zászlókiállítások megnyitása szerepel a tevékenységei között. Az egyesület partnerségében öt szakkönyv jelent meg. Az egyesületet 2019-ben tagjává fogadta a Genealógiai és Heraldikai Világszövetség is.
A FIAV közgyűlése ugyanakkor inaktivitás okán felfüggesztette a Magyarországi Zászló Társaság tagságát. A hivatalosan be nem jegyzett Román Zászlótani Társaság tagságát még 2015-ben felfüggesztették.
Az Európán kívül észak- és dél-amerikai, ausztráliai, afrikai és ázsiai részvétellel zajló Zászlótudományi Világkongresszus nyitó napján az egyetlen romániaiként, egyetlen magyarként részt vevő Szekeres Attila István (aki „civilben” sepsiszentgyörgyi újságíró) előadást is tartott Erdélyi történelmi zászlók címmel. Ennek kertében bemutatta az egyesület által összeállított erdélyi történelmi zászlósort, amely eredeti zászlók másolataiból, illetve a szakirodalomból ismert zászlók rekonstrukcióiból tevődik össze.
Az egyesület elnökének a Zászlótudományi Világkongresszuson való részvételét, valamint az erdélyi történelmi zászlósor kivitelezését Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy önkormányzata támogatta. A zászlósor kiegészítéséhez Hargita Megye Tanácsa és a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum adott kölcsön zászlókat a székely-, illetve a magyar történelmi zászlósorból.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA