A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Újraindul az Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzése
MÁÉRT - 2022. július 17., vasárnap 18:57

Csíkszeredában ülésezett a Magyar Polgári Párt (MPP) Országos Tanácsa, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Országos Küldöttgyűlése, a tanácskozás résztvevői pedig megtartották Együttes Küldöttgyűlésüket is, mely keretében ismételten megerősítették a két párt fúziójára, valamint az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) mint új politikai párt bejegyzésére vonatkozó szándékukat – közölte az Erdélyi Magyar Szövetség sajtóirodája.
Minderre azért volt ismételten szükség, mert a Bukaresti Táblabíróság korábban jogerősen elutasította az két párt fúziójának bejegyzését, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy az új párt hivatalos nevét magyarul és románul is be kívánták jegyeztetni.
A küldöttek elfogadták a Pártfúziós Protokollumot, az EMSZ szervezési és működési alapdokumentumát, az ismételten bejegyzésre váró új párt politikai programját, valamint megbízták a két párt Országos Elnökségeit az EMSZ bejegyzése érdekében történő jogi lépések megtételével.
„Újra mérföldkőhöz értünk, amikor is megoldást kell találnunk szabadságvágyunk kifejezésére, s tennünk kell az önkifejezésünk eltiprását célzó szándékok ellen. Útjaink egyesítésével és az előző időszak rossz döntéseinek orvoslásával teremthetjük meg azt az egységet, amely csírája lehet egy új nemzeti erő létrehozásának, és együtt készülhetünk fel az előttünk álló kihívásokra” – mondta Mezei János. Az MPP elnöke hozzátette: aki nem támogatja vagy akadályoztatja az összetartozás vágyán alapuló együttműködést, az az erdélyi magyar jobboldal törekvéseit gyengíti. „Igazi összefogásban kell felkészülnünk az előttünk álló megmérettetésekre, s törekednünk kell minél több polgármesteri és képviselői mandátum megszerzésére, hiszen a mi feladatunk kiváló, bátor és tiszta szívű embereket juttatni a cselekvők táborának első sorába. Gondolkodjunk együtt, cselekedjünk együtt” – zárta beszédét Mezei.
„Úgy tűnik, igazán makacs emberek vagyunk, hiszen bármennyire is szeretnének eltántorítani bennünket az EMSZ bejegyzésétől, mi mégis itt vagyunk és újból hitet teszünk a fúzió mellett, s közösen valljuk: az erdélyi magyar nemzeti oldal egységének és az Erdélyi Magyar Szövetségnek nincs alternatívája” – jelentette ki Csomortányi, majd emlékeztetett: az MPP és az EMNP korábbi Együttes Küldöttgyűlésén jelenlévők elsöprő többséggel támogatták a pártfúziót, a román bíróság azonban ennek ellenére is megakadályozta azt. „Mindez nem véletlen, és azt jelzi, hogy az út, amelyen elindultunk, helyes. Az erdélyi magyar nemzeti oldal együttműködése stratégiai jelentőségű kérdés, s mára már bebizonyosodott, hogy az EMSZ színeiben tisztséget szerzett önkormányzati vezetők jó gazdái településeiknek, a mi feladatunk pedig továbbra is az, hogy az egyre zűrzavarosabb kül- és belpolitikai helyzet ellenére is erős önkormányzatokat teremtsünk, melyek közösségeink védőbástyái lesznek” – mondta a néppárt elnöke.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA