A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Lobogjon Magyarország rejtett lángja!
MÁÉRT - 2022. augusztus 22., hétfő 19:26

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Maros megyei Székelyszentistvánon – amely ma Csókfalvával és Atosfalvával összenőve alkotja Hármasfalu települést Makfalva községben – vett részt augusztus 20-án a magyar államalapítás emlékünnepségén. Az istentiszteletet követően a falu névadójának, államalapító Szent István királynak a szobránál mondott rövid ünnepi beszédet ez alkalomból, ami alább olvasható.
*
Egy lengyel filmrendező, Mariusz Pilis dokumentumfilmet forgatott Trianon következményeiről. A film a békediktátum hatására, a magyar nemzetpolitikára és a határontúli magyarokra összepontosít. A budapesti nemzeti összetartozás emlékhelyének örökmécsese egyformán uralja a film nyitóképet és zárójelenetét. Meg is fejti az emlékhely allegorikus üzenetét: a láng, Magyarország rejtett lángja - ez különben a film címe is - mi vagyunk, határontúli magyar közösségek.
Miért kell ezt Szent István napján felemlíteni? Mert az elszakított országrészek magyar népessége másként éli át az államalapítás ünnepét, mint az anyaország. Amikor mi a hangunkat hallatjuk augusztus 20-án, tesszük ezt azzal a szándékkal, hogy lássa és értse a világ: a mai Magyarország határai nem esnek egybe a nemzet határaival. Tesszük ezt azzal a szándékkal is, hogy önmagunkban, de a világ magyarjaiban is tudatosítsuk, tisztában vagyunk saját felelősségünkkel, amely ránk hárul Szent István örökségének őrzésében. Mit ez az örökség? Minden magyar a Kárpát-medencében és a magyarság kulturális kincsei. Ezeket őrizni, megvédeni, utódainknak továbbadni a mi felelősségünk. A magyar népesség fogyását csak együtt, Magyarországgal összefogva, a magyar kormány nemzetpolitikáját támogatva tudjuk megállítani.
Az előbb elhangzottak olyan általánosságok, amelyeket konkrét részekre bontani terjedelmi okokból itt és most nem lehet. De egyet talán mégis. Orbán Viktor, a Konzervatív Politikai Akció dallasi konferenciáján mint a jövendő reménységét villantotta fel a 2024-es évet. Legyen 2024 a konzervatív fordulat éve az egész világon. Ez akkor sikerülhet, ha egyetlen magyar ember, ha egyetlen magyar nemzeti közösség sem mondja azt, hogy ehhez mi kevesen vagyunk, hanem megteszi mindenki, amit egy ember képességeihez és lehetőségeihez mérten megtehet. Nemzeti érdek, hogy lobogjon tovább Magyarország rejtett lángja. Ehhez meg kell lennie bennünk az elszántságnak. hogy az Európai Parlamenti választások évét a keresztény-konzervatív fordulat évévé tegyük Erdélyben is. Ha ez hiányzik, akkor minden ünneplés hiábavaló, a szónoklatok szavai súlytalanná válnak.
Mi nem ezt akarjuk, hanem azt, hogy lobogjon tovább Magyarország rejtett lángja!

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA