A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Fókuszban a gazdaságfejlesztés - Kormánybiztosi látogatás a HMDK-nál
MÁÉRT - 2022. szeptember 16., péntek 14:06

Múlt csütörtökön a HMDK bellyei székházában tett munkalátogatást Móring József Attila, a Dél-Dunántúl régió fejlődéséért felelős kormánybiztos.
 
Régi barátként fogadták a HMDK-nál Móring József Attilát, aki az ötödik Orbán-kormányban a  Dél-Dunántúl régió fejlődéséért felelős kormánybiztos.
- A dél-dunántúli régióra azt szoktuk mondani, hogy „az ország szíve, aranya, Somogy, Tolna, Baranya“. A fejlesztési elképzeléseket úgy kell megfogalmazni, hogy az ötletek és ezeknek a hatásai ne érjenek véget a határnál, hanem közösen próbáljunk meg valami olyan projekteket véghezvinni, amellyel növeljük a határ átjárhatóságát, hogy az mindannyiunk számára előnyös legyen. Nagyon örülök, hogy ilyen gyorsan össze tudtuk hozni ezt a találkozót, az pedig külön figyelemre méltó, hogy régi barátokkal ültem egy asztalhoz. Egy konkrétumról már egyeztettünk is, Eszéken is van egy repülőtér, amit fejleszteni szándékoznak a tulajdonosai, és a pécs-pogányi reptér fejlesztési elképzeléseit is az elmúlt hetekben „porolták le“. Azt gondolom, hogyha ezt a kettőt ügyesen összehangoljuk, akkor ez a két projekt erősíteni fogja egymást – nyilatkozta a munkatárgyalást követően Móring József Attila.
A kormánybiztost és munkatársait Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, valamint Andócsi János, a szervezet alelnöke fogadta.
- Örülünk a kormánybiztos úr látogatásának, akivel regionális fejlesztésekről és lehetőségekről egyeztettünk. Úgy látom, hogy ez a magyar oldalon már megvan. Bízom abban, hogy a szlavóniai oldalról és a Drávaszögben is lesz fogadókészség azokra a fejlesztési koncepciókra, amelyeket Móring úr felvázolt. Mi elmondtuk, hogy az itteni magyarságnak tényleg létérdeke, hogy a gazdasági koncepció minél erősebb legyen, hiszen nemcsak az iskola, nemcsak a nyelv, hanem a gazdaság is nagyon fontos ahhoz, hogy mi Horvátországban érvényesülni tudjunk. Ezért fontos a reptérről, az EGTC-kről, a határon átnyúló uniós gazdasági programokról beszélni. – mondta Andócsi János, a HMDK alelnöke.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA