A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Ne engedjünk az ’56-ból! – Emléksorok Wittner Mária halálára
MÁÉRT - 2022. szeptember 16., péntek 14:09

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke az alábbi,   2022. szeptember 15-én Nagyváradon kiadott közleménnyel emlékezett meg Wittner Máriáról:

„Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.” Ezek az apostoli igék (2 Kor 4,8-10) kívánkoznak áldott emlékezetű Wittner Mária szabadságharcos, nemzetünk jelenkori nagyasszonyának fejfájára, aki jó magyarként és hívő keresztényként, az 1956-os forradalom és szabadságharc foglyaként és halálraítéltjeként egészen valóságos módon hordozta törékeny testében az Úr Jézus Krisztus halálát és életét.
A forradalmat követő könyörtelen megtorlások nagy túlélőjeként Isten avégből tartotta meg és arra hívta el Őt, hogy hitvalló tanúságtevője legyen kereszthordozó nemzetünk szabadságharcának. Mintegy húsz esztendővel ezelőtt, a Magyar Országgyűlés szellemi magaslatáról ekképpen ébresztgette lelkiismeretünket: „Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat – az élőket és holtakat.” Egy hosszú életen át töretlen hűséggel vállalta, hogy szószólója legyen megalázott, megkínzott vagy bitófára küldött sors- és honfitársainak. Nem engedett az ’56-ból.
Isten szabadítását azzal hálálta meg, hogy a szabadságharc fáradhatatlan hírvivőjeként mindenüvé elvigye 1956 üzenetét. Számtalanszor járt a külhoni magyarok közt, áhítattal hallgattuk bizonyságtételét Erdélyországban is. Őrizte és éltette 1956 folytonosságát. Kommunizmusellenességénél csak Nemzete és Hazája iránti szeretete volt nagyobb, akiknek szabadságát minden másnál előbbre valónak tartotta.
Áldott legyen az emléke! Kövessük példáját, és ne hagyjuk veszendőbe menni örökségét.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA