A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A város 31 évvel ezelőtti ostromának magyar áldozataira emlékeztek Vukováron
MÁÉRT - 2022. november 25., péntek 14:06

Múlt szerdán a vukovári emléktemetőben, majd az ovčarai vesztőhelynél a város elestének a 31. évfordulóján a Vukovári Magyarok Egyesülete és a velük közösen emlékezők lerótták tiszteletüket és kegyeletüket a hősies harc, illetve az azt követő öldöklés magyar áldozatai előtt is.
 
November gyászos hónap a horvátországi emberek számára, a honvédő háború szörnyűségei ugyanis 1991-ben ebben a hónapban öltötték a legnagyobb méreteket. Ekkor esett el 87 napnyi kemény ostrom után a Duna jobb partján elterülő Vukovár is. A három hónapig tartó ostrom lekötötte az ellenséges erőket, így másutt meg lehetett szervezni a védelmet, úgyhogy az ország belsejébe már nem tudtak behatolni a szerb csapatok. De mindezért Vukovár nagy árat fizetett, több mint másfélezer ember vesztette életét. Az elesett honvédők számára külön temetőt hoztak létre. A fekete és szürke márványból készült egyensírok az emberi kegyetlenség és gonoszság mementójaként sorakoznak a temetőben.
- Már harmincegy év eltelt Vukovár ostroma óta, de annak az emléke nem kopott meg az itt élők tudatában. Ebben az időszakban mindenkiből előtörnek a fájó emlékek, minden vukovári számára november 16-a, 17-e és 18-a számítanak a legnehezebb napoknak, amikor városunk elesett – nyilatkozta lapunknak Jakumetović Rozália asszony, a Vukovári Magyarok Egyesületének vezetője a megemlékezés előtt.
Ő szólt az egybegyűltekhez temetőben magasodó emlékműnél, majd Bódi Viktória Petőfi-ösztöndíjassal közösen felsorolták a magyar nemzetiségű áldozatokat.
Ezt követően sorra helyezték el a politikusok, diplomaták, civil szervezetek és önkormányzatok a koszorúikat az emlékmű talapzatánál. Többek között Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője, Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet, Császár Zoltán eszéki magyar konzul, Ivan Penava és Filip Sušac, Vukovár polgármestere és polgármester-helyettese, valamint Davor Adžić, Vukovár-Szerém megye főispánja is lerótta kegyeletét az emlékműnél.
 
Vukovár-Szerém megyében több mint 200 magyar áldozata van a vukovári vérengzésnek
A megemlékezés az ovčarai vesztőhelynél folytatódott. Itt is koszorúkat helyeztek el a legyilkolt áldozatok tiszteletére. A résztvevők végezetül ellátogattak az ovčarai hangárba, ami ma múzeumként üzemel. Ide hurcoltak el a vukovári hadikórházból 261 embert, itt tartották fogva és kínozták őket kivégzésük előtt. A múzeum félhomályos termének falain az áldozatok fényképei láthatók kivilágított keretben, a falak tövében visszamaradt tárgyaik, egy-egy fénykép, karóra, pénztárca. A mennyezeten 261 parányi lámpa világít. A terembe nyíló vasajtó még mindig ugyanúgy fest, mint ’91-ben, de a padlózatnál lebetonozták, hogy soha többé ne lehessen bezárni, soha ne ismétlődhessen meg újra az, ami itt történt.  
Jakumetović Rozália elmondta, Vukovár Szerém megyében több mint 200 magyar áldozata van a 31 évvel ezelőtti vérengzésnek, és sokan szenvedtek mártírhalált az ovčarai vesztőhelynél.
- Nagyon szomorúak vagyunk, hogy a mai napig nem találtak meg minden áldozatot, akiknek a hozzátartozói nem gyújthatnak gyertyát sírjaik fölött. Ezen a napon rájuk is emlékezünk – mondta Jakumetović Rozália, hangsúlyozva, a visszaemlékezés legfőbb célja, hogy a felnövekvő generációk tudatába is bevésődjön, milyen szörnyűségek történtek Vukováron 1991 őszén, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő sem itt, sem másutt.
A megemlékezést a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatta. (ti)

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA