A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Esterházy Jánosra emlékeznek Dunaszerdahelyen
Külhoni civil szervezetek - 2022. december 14., szerda 11:24

Felvidéki példaképünk Esterházy János címmel szervez emléknapot Dunaszerdahelyen a Pázmaneum Társulás, a CSEMADOK Vámbéry Ármin Alapszervezete és a Csallóközi Múzeum. Isten szolgája, Esterházy János tiszteletére szervezett megemlékezés
16:30 órakor szentmisével kezdődik a római katolikus plébániatemplomban, majd 17:30 órakor koszorúzásra kerül sor a Fő utcai Esterházy domborműnél, amely Lipcsey György, Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása,

Az emléknapon 18:00 órától Dr. Molnár Imre történész, Esterházy-kutató előadása a Csallóközi Múzeumban tart előadást a felvidéki mártírgróf életéről, munkásságáról, a boldoggá avatási eljárás jelenlegi helyzetéről.

A Pázmaneum Társulás megalakulása óta őrzi és ápolja gróf Esterházy János szellemi örökségét.  2008-ban a Rákóczi Szövetség Esterházy emlékéremmel tüntette ki a társulást. 2011-ben a polgári társulás Dunaszerdahely Fő utcáján Esterházy domborművet avatott Pázmány Péter egykori polgármester hathatós segítségével. A közadakozásból elkészített mű Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. A városban utca is őrzi a felvidéki magyar politikus emlékét, amelyet ugyancsak a Társulás kezdeményezett.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA