A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Tőkés László: „A félelem rossz tanácsadó”
MÁÉRT - 2023. január 13., péntek 12:41

„Évkezdő összetartás” helyszíne volt január 11-én az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének nagyváradi hivatala, ahol Tőkés László előbb közvetlen munkatársaival tartott helyzetértékelő és jövőfürkésző megbeszélést, amit a váradi demokráciaközpontban dolgozókkal és más külmunkatársakkal kibővült körben folytatott eszmecsere követett.
A megjelenteket a püspök lelkesítő bibliai igével köszöntötte: „Légy bátor és erős! Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz” (Józs 1,9). Röviden szólt az elmúlt időszakban tapasztalt elbátortalanító körülményekről, Kárpát-honi és nemzetközi viszonylatban, visszautalva a történelmi megpróbáltatásokra, amelyekkel Isten népének meg kellett birkóznia már Mózes és Józsué idejében, majd pedig folyamatosan az eltelt évszázadok során, a különféle „irdatlan erők” szorításában. A félelem rossz tanácsadó – túlerő ide vagy oda, mutatott rá Tőkés László. Ámde „ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31)
A közelmúlt történéseinek fényében is megállapíthatjuk: mind egyházi, mind politikai téren azt éltük meg, hogy ördögi megosztó, elbátortalanító, gerinchajlító erők munkálkodtak ugyan közösségeink és nemzetünk ellen, de a legtöbbször mégsem ők voltak erősek, hanem mi voltunk gyengék – vélte a püspök. Meghátrálásaink és megosztottságaink mögött mindig felsejlett az idegenkezűség, ugyanakkor az ellenünk mesterkedők sikeresen építettek az emberi gyarlóságra, egyéni gyengeségre, a pozíció- és zsákmányszerzés bűvöletére; mindezek a közösségi, polgári összetartást, egységet felőrlő tényezők. Éppen ezért: az EMNT elnöke méltatta a nemzeti oldal kitartását, határon innen és túl, továbbá az Erdélyi Magyar Szövetség létrejöttét, ami fontos lépés a romániai magyar érdekérvényesítő egység helyreállításának útján.  És bár a nyugatról és keletről egyaránt érkező baljós hírek mozgásterünk beszűkülését igazolják, Isten útjáról nem szabad letérni, eltévelyedni. Céltudatosan kell haladni „az ígéret földje” felé, kellő önbizalommal, hiszen a költővel szólva: „gyáva népnek nincs hazája”.
Tőkés László végezetül a nemzeti keresztény politizálás folytatását jelölte meg új esztendei „munkatervként”, szűkebb és tágabb közösségeinknek szánt jókívánságait ismételten az Úr szavával aláhúzva: „Légy bátor és erős!”

 

1 csatolt kép
Hivatal
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA