A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
2022 a felújítás éve volt az eszéki magyar iskolaközpontban
MÁÉRT - 2023. január 20., péntek 09:37

Teljesen megújult az óvoda, felújították az intézmény villanyhálózatát, modern köntöst kapott a rendezvényterem, és a sportcsarnokot is kifestették az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban (HMOMK).
1999-ben nyitotta meg a kapuit az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ. Azóta számos generáció került ki a falai közül, közben az intézmény gerincét jelentő középiskolában szakirányok váltakoztak, és temérdek művelődési és más jellegű programnak adott otthont a horvátországi magyarság kiemelt intézménye. Az idő vasfoga pedig nyomot hagyott az épületen, a felújítás már igencsak esedékes volt.
A horvát kormány az országban élő nemzeti kisebbségek parlamenti képviselőivel együttműködve kidolgozott és 2020 végén elfogadott egy operatív programot azzal a céllal, hogy segítse ezen nemzeti közösségek megmaradását, valamint hogy minél pontosabban lássa az egész közösség a következő időszak prioritásait. A program magyarságunkat érintő része a HMDK ajánlásai alapján alakult ki.
Az oktatási központban a felújítások ennek a programnak az eredményeként valósultak meg, az intézmény igazgatója vezetett körbe bennünket, bemutatva a megszépült objektumot.
-          2022 év tényleg az építkezés éve volt. Az operatív programnak köszönhetően teljesen felújítottuk az óvodánkat - új bútorokat, didaktikai eszközöket vásároltunk. A villanyhálózatot is úgymond megerősítettük, az elmúlt két évtizedben fokozott terhelés érte a rendszert. Tornacsarnokunkat is újrafesttettük. Mivel nem csak oktatási, de kulturális központ is vagyunk, szükség volt egy rendezvényteremre is, amely megfelel a 21. század követelményeinek. Modern hang- és fénytechnikával szereltük fel, bővítettük a színpadot, és új székeket is vásároltunk. Ma már elmondhatjuk, hogy nemcsak Eszéken, hanem az egész régióban az egyik legszebb és legmodernebb rendezvényteremmel rendelkezik a központunk. Köszönettel tartozunk Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek, aki tudatában van annak, hogy megmaradásunk egyik sarokköve az anyanyelven folyó oktatás – mondta Andócsi János, az iskolaközpont igazgatója.
 
Az anyanyelvi nevelés már az óvodában kezdődik
Az eszéki magyar központ óvodája az egyik legnépszerűbb ilyen jellegű intézmény, szinte állandó náluk a túljelentkezés. Két óvodai csoportba összesen 45 gyermek jár jelenleg.
- A felújításnak köszönhetően valóban a régió egyik legmodernebb óvodája a miénk, amire rendkívül büszkék vagyunk. Tudjuk, milyen fontos, hogy a magyar nyelv és az identitás megőrzése már óvodáskorban megkezdődjön, ehhez pedig most tényleg minden technikai feltételünk adott. Egész napos, 10 órás óvodai programunk van, napi négyszeri étkezéssel – tudtuk meg Ferenc Ilić Emese óvónőtől.
Az anyanyelvi nevelésnek és oktatásnak olyan alapokon kell állnia, ami vonzóvá teszi, minden, a horvátországi magyar szülők által megfogalmazott elvárást és modern kori igényt ki tud elégíteni. Ennek pedig az eszéki magyar oktatási központ teljes mértékben megfelel.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA