A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Méltóképpen megünnepeltük a magyar kultúra napját
MÁÉRT - 2023. január 27., péntek 19:45

A magyar kultúra napja a Himnusz születésnapja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a ma az ukrán határ mentén fekvő Szatmárcsekén verse kéziratát. A költemény egy nagyobb kéziratcsomag részét képezte, amelybe a költő folyamatosan másolta be alkotásait. A csomag az 1830-as évek végén eltűnt, és megkezdte több mint száz évig tartó lappangó útját. A kéziratcsomagot 1946 decemberében az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Szenes Magdától megvásárolta, sőt azóta további kisebb kéziratcsomag-részeket is, amelyeket féltve és külön őriznek.
Kölcsey két lapra írta a Himnuszt. A sérülés, amely mindkét lapon látszik, nem lángégés, hanem úgynevezett tintamarás, ami az OSZK restaurátor szakembereinek a véleménye szerint akkor keletkezett, amikor savas tinta ömlött a papír szélére.
A HMDK központi ünnepsége is himnuszunk jegyében zajlott. Az Alfalusi Vegyes Kar és a Sepsei Népdalkör előadásában a Boldogasszony Anyánk és egyéb énekek hangzottak el, valamint nemzeti imádságunk megszületésének a körülményeire utaló szövegeket mondtak egy alkalmi szavalókórus tagjai.
 
„A HMDK mindent megtesz a magyar kultúra megőrzéséért”
Az alkalmi műsor részeként Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, parlamenti képviselő beszédet mondott. 
- Mi a HMDK-ban mindent megteszünk azért, hogy a magyar kultúráért dolgozó egyesületeink méltó körülmények között munkálkodhassanak, sorra újulnak föl, épülnek a székházak, magyar házak, kultúrotthonok, különböző közösségi házak és templomok. Azon is dolgozunk, hogy a magyar iskoláinkban a legjobb körülmények között tanulhasson a jövő nemzedéke. A horvátországi magyar oktatásügyet mindig is kiemelt fontosságú területként kezeltük, és most minden korábbinál jobban értékeljük a magyar iskolaválasztást. Fontos, hogy olyan nyomokat hagyjunk magunk után, melyeket a következő nemzedék tagjai is követni tudnak – mondta a szervezet elnöke. 
A műsor alatt az ünneplő közönség együtt énekelte el a Himnuszt, zárásképpen pedig a Szózatot.
Az ünnepséget jelenlétével tisztelte meg dr. Császár Zoltán eszéki magyar konzul is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA