A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Készülnek a székely szabadság napjára
MÁÉRT - 2023. január 28., szombat 18:10

Az Erdélyi Magyar Szövetség Maros megyei elnöksége Vegyünk részt közösen a Székely Szabadság Napján! címmel adott ki egy felhívást a héten. Alább olvasható:

 Az Erdélyi Magyar Szövetség Maros megyei szervezetének január 19-i megalakulását követően döntő fontosságúnak érezzük, hogy első nyilvános megszólalásunk a március 10-i Székely Szabadság Napjára való mozgósítás jegyében történjen.
Az EMSZ életre hívását – ezáltal pedig az erdélyi magyar nemzeti tábor sikeres egyesítését – követően továbbra is következetesen kiállunk azokért az elvekért, melyeknek képviseletére vállalkoztunk.
Fontosnak tartjuk, hogy az olyan kiemelt jelentőségű és az önrendelkezési küzdelmünket napirenden tartó megmozdulásunkon, mint amilyen a Székely Szabadság Napja is, együttesen tudjunk megnyilvánulni és erőt felmutatni minden jóhiszemű székely-magyar emberrel.
Annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, nem valakik ellenében, hanem közös jólétünkért munkálkodunk, fontos kihangsúlyoznunk: meggyőződéssel valljuk, hogy Székelyföld területi autonómiája nem csupán az itt élő székelyeknek, hanem a románságnak is előnyére válna. Ahogy a nemzet miniszterelnöke fogalmazott: „velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaztak". Kívánhat-e többet egy szorgalmas nép annál, minthogy saját tehetsége és elvégzett munkája alapján ítéltessék meg? Erdély talán legzordabb részét műveljük meg, gyarapítjuk anyagi és kulturális javaiban, ezzel is bizonyítva azt a ragaszkodást és őszinte szeretetet, melyet szülőföldünk iránt érzünk.
 „A kő marad" – írja az erdélyiség gondolatát oly pontosan megfogalmazó Wass Albert, s vele együtt valljuk mi is: jövőnket itthon, szülőföldünkön tervezzük, s megmaradásunkért vívott békés harcunkhoz hívjuk segítségül Maros megyéből mindazokat, akik támogató jelenlétükkel kívánják erősíteni autonómiaküzdelmünket március 10-én, a Székely Szabadság Napján.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA