A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Létrejött az Erdélyi Magyar Szövetség keretei közt működő Reform Műhely
MÁÉRT - 2023. február 5., vasárnap 11:52

Harminc éve alakult meg a Reform Tömörülés, az akkor még egyetlen politikai érdekvédelmi szövetség, az RMDSZ „nemzeti liberális platformja”. Létezésének tíz esztendejében „Az igazi Tulipán – tisztességgel, következetesen” jelmondat jegyében próbálta érvényesíteni az erdélyi magyar közösség jogát a politikai sokszínűség egységes képviseletéhez, valamint a belső önrendelkezésen alapuló közösségi autonómiák közjogi rendszeréhez – közölte az Erdélyi Magyar Szövetség sajtóirodája.
Az elmúlt három évtized eseményeinek értékelése nemcsak történelmi perspektívát ad az egykori csoportosulás politikai céljainak, hanem kötelezettséget is jelent a közéleti kérdések iránt elkötelezett egykori reformosok számára, hogy tapasztalataikat megosszák a Reform Tömörülés szellemiségét és politikai örökségét felvállaló Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) tagjaival és támogatóival.
Mindezen szempontokat és célokat figyelembe véve az EMSZ Stratégiai Bizottsága február 3-án a kolozsvári Vallásszabadság Házában szervezte meg azt a Reform Műhely elnevezésű eseményt, mely – egy műhelybeszélgetés keretében, a Reform Tömörülés néhány korábbi kezdeményezőjének, tagjának és támogatójának, valamint az EMSZ tisztségviselőinek részvételével – alkalmat biztosított a Tömörüléshez kapcsolódó múltbéli események kiértékelésére és a közös, jövőbe mutató, stratégiai gondolkodásra. A tanácskozás végén elfogadott zárónyilatkozat tíz pontban fogalmazza meg – egyfajta nemzeti minimumként – mindazokat az irányelveket, melyek mentén elképzelhető az erdélyi magyarság politikai képviseletének megújulása, valamint a szétfejlődött politikai közösség egyben tartása.
A műhelybeszélgetés eredményeként, valamint a részvevők döntése nyomán az EMSZ keretein belül megalakult a Reform Műhely, mely tanácsaival, elemzéseivel, politikai döntéselőkészítő tevékenységével kívánja segíteni az Erdélyi Magyar Szövetséget. A tanácskozáson elhangzott: a Reform Tömörülés „Igazi Tulipánjának” gondozása, közösségi értékként való megőrzése és büszke viselése a mindenkori EMSZ-tisztségviselők állandó feladata és felelőssége.
A Reform Műhely első, kolozsvári ülésén megfogalmazott és elfogadott zárónyilatkozat egyfajta „nemzeti minimum tíz tételben”. Másként: egyféle politikai tízparancsolat. Teljes terjedelmében itt olvasható: https://emsz.org/kell-a-reform-letrejott-az-emsz-keretei-kozt-mukodo-reform-muhely/

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA