A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Gyújts egy gyertyát a békéért
Külhoni civil szervezetek - 2023. február 5., vasárnap 21:58

A Pázmaneum Társulás felhívással fordul mindazokhoz, akik a mai kor kiélezett társadalmi és politikai helyzetében a vitás kérdéseket békés eszközökkel szeretnék megoldani, hogy február 14-én, Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjeinek napján egy szál fehér gyertyát gyújtsanak, és tegyék ki ablakaikba az esti harangszó idején, azaz 19 órakor.Buzdítjuk a katolikus híveket, hogy imádkozzanak el egy Úr angyala imádságot, és kérve a Szűzanya közbenjárását az Oltalmad alá futunk imával, valamint a Szent Mihály fohásszal egészítsék ki azt!„Nincs béke igazságosság nélkül, és nincs igazságosság megbocsátás nélkül: erre szeretném emlékeztetni mindazokat, akik kezükben tartják emberi közösségek sorsát, hogy nehéz és súlyos döntéseikben mindig engedjék, hogy a közjó távlatával az ember igazi java vezesse őket.”Szent II. János Pál pápaEurópa társvédőszentjeit keleten és nyugaton egyaránt tisztelik. Kérjük az Ő segítségüket, hogy a háborút és minden más vitás kérdést, amelyek a nemzetek közötti viszályt okozzák, békés útra tereljék, és az állami vezetők, akik mindezért felelősek, hallják meg a béke hírnökeinek szavát.Várjuk a civil szervezetek, egyházközségek, magánszemélyek csatlakozását a kezdeményezéshez, és mindazokét, akik a háború mielőbbi befejezését, a sokak által áhított béke eljövetelét várják.Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei könyörögjetek érettünk!A Pázmaneum Társulás elnöksége

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA