A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
EMNT: nem engedünk a megfélemlítésnek!
MÁÉRT - 2023. március 24., péntek 20:39

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége közleményben reagált arra a hírre, hogy a román csendőrség megbüntette a március 10-i marosvásárhelyi megemlékezés szervezőit. Idézzük a Szolidárisak vagyunk az SZNT elnökével és nem engedünk a megfélemlítésnek! című nyilatkozatot:
„Amint arról Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke tájékoztatta a közvéleményt, a Maros megyei csendőrség 1000 lejes pénzbírsággal sújtotta személyét a székely szabadság napi felvonulásért, melyet a rendvédelmi szerv annak ellenére nevezett törvénytelennek, hogy azt tavaly december elején – az előírásoknak megfelelően – bejelentették, a beadványt a hatóságok – a csendőrséggel egyetemben – láttamozták, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pedig nem bocsátott ki tiltó határozatot.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) országos elnökségeként elutasítunk minden olyan törekvést, mely a székelység önrendelkezéséért törvényes és békés módon küzdők megfélemlítését tekinti céljának, valamint támogatásunkról biztosítjuk az SZNT vezetőjét és teljes tagságát. Kiállunk szövetségeseink, az autonómiaküzdelem következetes képviselői mellett, s továbbra is valljuk: közösségünk legégetőbb problémáira, így a minket érő, menetrend szerint érkező és diszkriminatív hatósági eljárásokra, folyamatos jogsérelmeinkre, vagy épp az intézményrendszerünket érő újabb és újabb támadásokra az egyetlen megoldás az autonómia.
E legújabb és nyíltan magyarellenes hatósági támadásról tájékoztatjuk az autonómiaküzdelmünkben mellettünk álló nemzetközi szövetségeseinket, az illetékes európai fórumokat, s amennyiben szükségessé válik, kivesszük részünket abból a majdani mozgósító kampányból is, melynek célja a kirótt büntetés közösségi adománygyűjtés általi törlesztése kell legyen.
Hiszünk ügyünk igazában és igazságunk erejében!”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA