A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Megjelent a Várad áprilisi száma
MÁÉRT - 2023. április 13., csütörtök 12:33

A Nagyváradon szerkesztett irodalmi, művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos folyóirat 22. évfolyama negyedik számának képzőművésze Jakobovits Márta, akivel Tóth Hajnal beszélgetett el legutóbbi tárlatairól, sikereiről, törekvéseiről, a riport címe is vallomásos: Minden színnek és formának megvan a maga titokzatossága. A lapindító Restitutio in integrum sorozat ezúttal Petőfi Sándor két költeményét hozza előtérbe, a bicentenáriumi emlékév jegyében is. Verset Debreczeny Györgytől, Hellmut Seilertől (Benő Eszter fordításában), Szentgyörgyi Lászlótól és Fábián Judittól közöl a Várad áprilisi száma. Bölöni Domokos prózaverse Dsida Jenő emlékének ajánlva így indul: „Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat, első napja, másodnapja: locsolónap.” Domonkos László ezúttal Ivó a Rózsaszín Cicákhoz címmel közöl elbeszélést, Zsidó Ferenc pedig készülő, Anti című regényből egy részletet. Lokodi Imre novellával, Juhász Zsuzsanna rövid prózával, Pintea László elbeszéléssel van jelen ebben a lapszámban.
Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészettörténész a kökösi unitárius templom középkori falfestményeiről ír a Szent László-legendárium vonatkozásában, Barkóczy László és Fülöp László kaposvári kutatók a váradi szabó céh 1614. évi szabályzatát mutatják be. Farkas László ezúttal Buffalo Bill Nagyváradon címmel közöl hely- és sajtótörténeti tudósítást.
Tompa Andrea író–olvasó találkozó főszereplőjeként járt Váradon februárban, erről is olvashatunk a kiadványban, nemkülönben a Föld napja kapcsán az aktuális kihívásokról. Barabás Zsuzsa keresztrejtvénye Gárdonyi Géza gondolatát „keresi”, a megfejtők háromhavi előfizetést nyerhetnek.
A friss folyóiratszám Akivé nyomás alatt válunk címmel közöl filmismertetést Szombati-Gille Tamás tollából, aki Charlotte Wells Aftersun című, önéletrajzi ihletésű filmkölteményéről ír. Kuriózumszámba megy E. M. Cioran Le terrifiantat et le risible című, 1987-es miniesszéje, ami románul csupán tavaly jelent meg először Alexandru Seres ajánlásával és fordításában, magyarul pedig A félelmetes és a nevetséges címmel most olvasható elsőként, Fried Noémi Lujza fordításában.
A Várad áprilisi és korábbi számai megrendelhetők a varadszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen, ezen előfizetés is eszközölhető. A megrendelők a folyóiratot postán kapják meg, az előző lapszámok a varad.ro honlapon is olvashatók.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA