A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Kapcsolódás Istenhez, egyházhoz, egymáshoz
MÁÉRT - 2023. július 31., hétfő 15:15

Július 30-án 57 család, összesen 261 személy részvételével zárult a Magyar Unitárius Egyház családos tábora Tusnádfürdőn. A négynapos rendezvény célja az volt, hogy az együttlét, közös imádkozás, változatos programok által a családok személyes és gyülekezeti életükbe is feltöltődve, megerősödve térjenek vissza.
A tábor programja korcsoportos bontásban zajlott. A gyerekeknek állandó felügyeletet és sokszínű tevékenységet biztosítottak. A programban szerepelt ostorfonás, bútorfestés, elektromos pörgettyű és repülőmodell készítés, mondókázás, bábozás is.
Az ifjak családi szabályokról beszélgettek, művészetterápiai foglalkozáson vettek részt, betekintést nyertek az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tevékenységébe, ugyanakkor körükbe hívták Kovács István unitárius püspököt, aki kérdéseikre őszintén, tabuk nélkül válaszolt.
A felnőttek Ferenczi Enikő Felnőttségünk gyermekeink szemével, Czire Szabolcs Örömben nevelni, örömben élni, Lakatos Csilla és Lakatos Sándor Családban marad – generációkon átívelő mesélt és elhallgatott családi történetek, Pap Adolf és Balázs Réka Hatékony kommunikáció a családban című előadásain és az azokat követő beszélgetéseken vehettek részt.
A párhuzamosan zajló tevékenységek mellett a szervezők igyekeztek olyan alkalmakat is szervezni, amikor a családok tagjai együtt lehettek. Így apa-fia, anya-lánya foglalkozásokra, családi vetélkedőre, sporttevékenységekre is sor került. Az esti programok sorába idén a tábortűz, táncház, borkóstoló és Last Minute-koncert került.
Az együttlétet istentisztelettel nyitották, különlegessége, hogy a szolgálatot nem csupán Biró Attila lelkész-esperes végezte, hanem abba teljes családja, felesége és négy gyereke is bekapcsolódott. A reggeli és esti áhítatok szolgálatvégzői Erdő Imola brassói, Lőrinczi Levente kissolymosi, Rácz Mária és Rácz Norbert kolozsvári lelkészek voltak.
A tábor istentisztelettel és kulturális műsorral zárult. Ez alkalommal a szolgálatvégző Solymosi Alpár csíkszeredai lelkész-esperes volt. A közös imádkozás után István Ildikó és a Folker zenekar Hangszersimogató című előadásán vehettek részt kicsik és nagyok.
A négy nap alatt a tábor hatalmas fenyőfáinak árnyékában béke volt, erőt adó csend, gyermekzsivaj, ima, derű, tartalmas beszélgetések és rengeteg alkalom a kapcsolódásra. Igazi közösségi élmény volt, amit folytatni kell, amit folytatni fognak – közölte a Magyar Unitárius Egyház kolozsvári sajtóirodája.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA