A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Célba ért Kárpátalján a Szent László Napokon gyűjtött adomány
MÁÉRT - 2023. augusztus 1., kedd 15:51

Tegnap ért célba a június 19–25. között lezajlott nagyváradi Szent László Napok idején a Kárpátalján élőknek gyűjtött adomány – a nagyváradi és környékbeli lakosok, illetve a kulturális fesztiválra távolabbi vidékekről érkezettek által összeadott pénzadományokból megvásárolt élelmiszereket, valamint higiéniai termékeket a Szent László Egyesület önkéntesei juttatták el a Beregszászi Diakóniai Központhoz, valamint a Beregszászi járáshoz tartozó Bene község önkormányzatához.
A gyűjtőakció fővédnöke ezúttal is Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt, aki most is személyesen kísérte el a szállítmányt. A küldöttséget először Beregszászon Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főjegyzője, a diakóniai osztály főigazgatója fogadta, aki köszönetét fejezte ki, és elmondta, hogy a helyi viszonyok között minden hasonló segítség sokat jelent, hiszen a fiatalok kényszerű távozásával sok idős ember támogatás, valamint anyagi biztonság nélkül maradt. Ebben a periódusban az idősek napi szintű ellátását a Diakóniai Központ által működtetett pékség és szociális konyha biztosítja, amihez az alapanyagok egy részét éppen az ilyen segélyszállítmányok nyújtják.
Habár a háború közvetlen hatását itt kevésbé tapasztalhatjuk – hiszen Kárpátalját nem érik fegyveres támadások –, az infláció, a munkaképes férfiak hiánya a társadalmi folyamatokból, a mindennapi életből itt is nagyon megnehezíti a megmaradt – jórészt nőkből és idősekből, valamint gyermekekből álló – helyi lakosság életét. A munkaerőhiány, az anyagi létbizonytalanság, a családok szétszakítottsága rányomja bélyegét a közhangulatra.
Bene faluban Balogh János elöljáró fogadta a küldöttséget és vette át az adományokat. Mint elmondta, az otthon maradottak számára nagy segítséget jelentenek az adományokból összeállított szeretetcsomagok, amelyeket a rászoruló háztartások között osztanak szét. Ő is megerősítette, hogy bár a harcok nem érintik Kárpátalját, a helybeliek jócskán elszenvedik annak közvetett következményeit.
A nagyváradi küldöttség tagjai elmondták, megrendítő látni, hogy az utcákon csak nők és idősek járnak, parlagon maradtak a mezőgazdasági területek, a gyümölcsösök és szőlők nagyrészt megmunkálatlanul várják haza a dolgos kezeket. Ugyanakkor példás az otthon maradottak kitartása, akik minden nehézség ellenére, emberfeletti munkát végezve helytállnak a családjukért, közösségükért egy remélt szebb és jobb jövő érdekében.
A Szent László Napok szervezői ezúton is köszönetet mondanak mindenkinek, akik pénzbeli és egyéb adományaikkal hozzájárultak a segélyakció sikeréhez.  Az összegyűlt pénzösszegből mintegy hétszáz kilogramm tartós élelmiszert, illetve higiéniai terméket sikerült eljuttatni Kárpátaljára. A Magyarok Kenyere Program is hozzájárult a gyűjtéshez, amelynek keretén belül még sikerült a segélyszállítmányt négyszáz kilogramm liszttel is kiegészíteni, amiért szintén köszönet illeti az adakozó gazdákat. A szervezők továbbá szeretnék köszönetüket kifejezni a Ieftinel  Kft., valamint az Alereb Kft. vezetőségének is az általuk tett értékes felajánlásokért – közölte ma a Szent László Egyesület sajtóirodája.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA