A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Búcsú Mécs Lászlótól, a KMAT volt titkárától
MÁÉRT - 2023. december 12., kedd 21:28

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács volt titkára, dr. Mécs László ortopéd sebész főorvos 67. életévében, 2023. december 3-án tragikus hirtelenséggel hunyt el otthonában. Búcsúztatása csütörtökön, december 14-én 11 órától lesz a szegedi Fogadalmi Templomban (Dóm) – közölte a gyászoló család.
A sepsiszentgyörgyi Háromszékben és a Nemzeti.net portálon december 11-én az alábbi nekrológ jelent meg, Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács szóvivője tollából, A csendes szó ereje címmel: „Szegedről érkezett a szomorú hír: dr. Mécs László, a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) egyik ötletadó alapítója, több évig titkára türelemmel viselt betegség után, mégis váratlanul itt hagyta földi világunkat. Mécs Laci, ahogy barátai, de közéleti harcostársai is hívták, nem tartozott a vezető politikusok közé. A magyarországi rendszerváltás hajnalán ugyan MDF-színekben önkormányzati szerepet is vállalt, mi több, a szegedi szervezet élére állt, politikai szerepvállalása sokkal inkább a közösség iránt vállalt értelmiségi felelősség nyomvonalát, mintsem a hatalom gyakorlását követte. Ortopéd sebészként egyébként is azt a közösséget szolgálta, amelyből vétetett, miért ne tehetné meg ezt a közélet éppen ébredező demokratikus közegében is – gondolhatta, bár a személyes motivációkról találkozásaink alkalmával alig volt idő beszélni. Sokkal inkább közös ügyeinkről, hiszen hamar kiderült, hogy közéleti szerepvállalása a nemzeti gondolatból táplálkozik, abból pedig aligha hiányozhat az országhatárokon kívül rekedt magyar közösségek törekvéseinek támogatása. Így kapcsolódott be a kétezres évek elején (újra)indult autonómiamozgalmakba is, szorgalmazva, majd sok éven át szervezve a KMAT munkáját, amely civil eszközökkel igyekezett kapcsolatot építeni az elcsatolt területeken az önrendelkezés intézményesítésének előmozdításában érdekelt szervezetekkel. A KMAT rendezvényei által több alkalommal sikerült a közfigyelmet az autonómiák felette szükséges voltára irányítani. Mécs László a közélet 'árnyékos oldalán', szerényen és mégis határozottan, a csendes szó erejével szolgálta a Kárpát-medencei magyar közösségek nemzeti törekvéseit. Azok közé tartozott, akik tudták: a politikai cselekvés nem csupán a hivatásos politikusok feladata, ehhez lehetőség szerint mindenkinek a maga eszközeivel hozzá kell járulnia. Minden bizonnyal ama, számunkra (még) ismeretlen 'égi küzdőtéren' is így szolgálod közös ügyünket. Nyugodj békében!”
Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és egyben a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács alapító elnöke a megboldogult családjának küldött részvétnyilvánító magánlevelében egyebek mellett ezt írta, Mécs Lászlót méltatva: „Kapcsolatunk nemes egyoldalúsággal egyetlen fontos – erdélyi – ügyhöz, éspedig a közösségi önrendelkezéshez, az autonómiához volt köthető. Kivételes politikai tisztánlátással látta át, hogy a kisebbségi magyarság számára ez valóságos létkérdés, és magyarországi ember létére ritka testvéri szolidaritással állott ügyünk mellé. Emberként és magyarként is közel állt szívünkhöz, mint olyan személyiség, aki páratlan szerénységgel szolgálta a köz javát.”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA