A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
A nemzeti ellenállás történelmi folytonossága
MÁÉRT - 2023. december 18., hétfő 14:16

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke jegyezte az autonomista civil szervezet mai közleményét, amit Marosvásárhely adtak ki. Így szól: 
 
Egy olyan esztendőben készülünk a madéfalvi veszedelem emlékének felidézésére, amelyben Románia miniszterelnöke a közigazgatási átszervezést riasztó fenyegetésként vetítette előre. 1764. január 7-én a császári katonák Madéfalvára szegezett ágyúi jelentették a veszedelmet, ma egy közigazgatási átszervezés térképe jelenti ugyanezt. 260 évvel ezelőtt az volt a kérdés, sikerül-e megtörni a székelység két éve tartó nemzeti ellenállását, ma pedig az, sikerül-e szétrombolni a székely közösség létezésének maradék közigazgatási kereteit.
Esztendők óta szervezi a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen a megemlékezést a madéfalvi veszedelemről, attól a szándéktól vezetve, hogy a székely nemzeti ellenállás két esztendejét kiemelje a helytörténeti emlékezések sorából. Tudatosítani kell, hogy a székelyek ellenállása 1762–63-ban az egyetemes magyar történelem része.
Minden megemlékezésnek kell hordoznia egy politikai üzenetet is. A székelyek fegyvertelen ellenállása példaértékű a ma nemzedékének, és csak ez a megközelítés méltó a mártírok emlékéhez. A madéfalvi vérengzés ugyanis nem tette hiábavalóvá a kétéves küzdelmet, mert az beépült a székelyek történeti tudatába, és közös cselekvésre ösztönzi a ma nemzedékét.
Január 7-én, este 18 órától, a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében emlékezünk a madéfalvi veszedelemre, és egyben a bukovinai székelyek történelmi kálváriájára, amely akkor és ott kezdődött. Egy bukovinai székely az est díszvendége: Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az rendezvény kiemelkedő eseménye a Maros Művészegyüttes Valaki jár a fák hegyén... című előadása és Kilyén Ilka színművész fellépése. Az eseményre a belépés díjtalan.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA