A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Illyés Gyuláról Nagyváradon
MÁÉRT - 2024. április 22., hétfő 20:53

Április 23-án, kedden dr. N. Horváth Béla irodalomtörténész, pedagógus, egyetemi tanár lesz a nagyváradi Szent László Egyesület és a Várad folyóirat vendége, aki Magyarország egyik legismertebb József Attila- és Illyés Gyula kutatója. 1977-ben a szegedi egyetemen diplomázott, 1984-i a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium oktatója volt. 1980-ban egyetemi doktori címet szerzett, 1984–1995 között a Kaposvári Tanárképző Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára, 1995–2000 között a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola tanszékvezetője, 1995–2006 között főigazgatója volt. 2007–2010 között a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, 2010-től a PTE Illyés Gyula Karának dékánja. 2015-től 2018-ig a pécsi egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja, jelenleg ugyanezen fakultás professor emeritusa.
N. Horváth Béla kutatási területe a modern magyar irodalom, oktatói és irodalomtörténészi munkája során sok erőfeszítést tett literatúránk egyik leginkább vitatott korszakának, a népi–urbánus vita eredettörténetének, okainak, kontextusának feltárására. Az irodalomértelmezési stratégiák közül a strukturalizmus és a hermeneutika kutatója, emellett élesen kiáll a kulturális fejlődés, oktatás eszménye iránt.
Tanulmánykötetei sorában a legfrissebb ez év elején jelent meg, egy eredetileg kétkötetesre tervezett monográfia második részeként. Az elsőt 2021-ben adta ki a Nap Kiadó Nép és nemzet. Illyés Gyula I. 1902–1944 címmel, a második címe: Nemzet és nép. Illyés Gyula II. 1944–1965. Ez utóbbinak a bemutatására kerítenek sort kedden a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének amfiteátrumában, 18 órától (Sulyok. István utca 14–16. szám), Dénes Lászlónak, a Várad felelős szerkesztőjének moderálásával, aki egyúttal bemutatja a folyóirat legfrissebb, áprilisi számát.
A szerző és a szervezők szeretettel várják a magyar irodalom kedvelőit, tisztelőit, a diákokat, egyetemi hallgatókat, oktatókat, a váradi polgárokat az Illyés Gyulának (1902–1983) is emléket állító író-olvasó találkozóra, akiről a nép- és nemzetszolgálata elismeréseképpen 2000-ben egy újan nyitott könyvesboltot neveztek el Váradon. Az esemény partnerei a Partiumi Keresztény Egyetem és a Bihar Megyei Könyvtár.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA