A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
„Nagybányaiak” tárlata nyílik Nagyváradon
MÁÉRT - 2024. május 7., kedd 08:16

A 32. Varadinum kulturális rendezvénysorozat keretében május 8-án, 17 órakor nyitnak meg egy rendkívüli kiállítást a nagyváradi római katolikus püspöki palota második emeleti termeiben: az 1896-tól a második világháborúig működött nagybányai művésztelep remekművei lesznek láthatók. Alább a szervezők által kiadott kurátori ajánló olvasható.
A nagybányai festőiskola sajátos esztétikai értékeinek felfedezésére, befogadására kreatív párbeszédet kezdeményezünk a tárlat nézőivel. Kurátori elképzelésünk nem csupán a 20. század európai művészetéből szervesen táplálkozó, 1896-ban létrejött alkotótelep fejlődéstörténetének megrajzolása, hanem az iskola szellemiségében, Nagybányán fogant műalkotások bemutatása az alapítástól számított száz évben. A Szépművészet évszázada Nagybányán című tárlatunk a „Nagybányai Művésztelep” Megyei Szépművészeti Múzeum gyűjteményének gazdag festészeti, grafikai és szobrászati örökségéből ad reprezentatív válogatást, a korszak meghatározó művészeti stílusai: a plein-air, az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus, az expresszionizmus, az újklasszicizmus, az avantgárd és a 20. század hajnalán, az artisztikum megújulását hirdető legjelentősebb hazai alkotók dialogizálnak a püspöki palota kiállítótermeiben. Ritka vendég Váradon a nagybányai művészet megalapozójaként ismert monumentális mű, Hollósy Simon Huszt vára című alkotása, a Máramarosi Múzeum gyűjteményéből.
A nagybányai művészeti identitás erőteljes megnyilvánulása, a festőiskola, a művészeti központ határozott önazonossága és változásokkal teli, ám napjainkig folyamatos működése, egyedi jelenség Európában, kimagasló értéket képvisel itthon, hírnévre és visszhangra lelt a kontinens művészeti sodrásában. Ebben a megközelítésben a multikulturalitás alapvető európai értékeit hordozza, közös művészeti nyelvet használva, egymás etnikai, kulturális és vallási hagyományainak tiszteletére épül, e művészeti sokszínűség felfedezésére hívjuk, várjuk a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotába látogatókat.
A 19. század végi és 20. század eleji nagybányai városi környezet és a települést ölelő természet nagyban befolyásolta a korabeli alkotókat, hogy az elmúlt évszázad történelmi, gazdasági és közigazgatási megpróbáltatásai ellenére is hűek maradjanak a festőiskolához, és hozzájáruljanak annak folyamatos működtetéséhez. A nagybányai művésztelep, amely az akadémizmus kanonizált rideg hagyománytisztelete ellenében jött létre, megalakulása óta több mint 3000 alkotót fogadott a világ minden tájáról.
Lehetőséget kínálunk a művészet nagyváradi (és nem csak) szerelmeseinek, hogy a tradíció és innováció kettős perspektívájából csodálják meg a kiállításunkba válogatott száz műalkotást. A válogatást tematikus és technikai gazdagság jellemzi: tájképek, portrék, önarcképek, életképek, csendéletek sorakoznak, az olaj, a pasztell, a gouache, a rajz, az akril, a metszet és a szobrászat sokszínűségében.
Kulturális örökségünk igazi kincseit tárjuk önök elé, a nagybányai festőiskolát létrehozó, európai hírű Hollósy Simon és a kolónia társalapítói, Ferenczy Károly és Iványi-Grünwald Béla, illetve a telepet később is irányító festőtanárok, Thorma János és Réti István munkáit, s egy sor kiváló művészt, akik az elmúlt száz évben szippantották magukba a kolónia frissítő levegőjét: Maticska Jenő, Ferenczy Noémi, Ferenczy Béni, Boromisza Tibor, Nagy Oszkár, Jándi Dávid, Kádár Géza, Kiss Károly, Klein József, Ipolit Strâmbu, Katz Márton, Gráber Margit, Tasso Marchini, Leti?ia Munteanu, Lazăr Zin, Aurel Popp, Eugen Pascu, Balla József, Traian Bilţiu-Dăncuş, Patkó Károly, Kondrák Károly, Friedrich Walter, Dudás Gyula, Tőrös Gábor, Alexandru Şainelic, Erdős Pál, Bitay Zoltán, Viorel Nimigeanu, Nicolae Apostol, Véső Ágoston, Mircea Roman. Itt érdemes megemlítenünk, hogy 1920-ban, a nagybányai festőiskola egy reprezentatív kiállítását nyitották meg Nagyváradon, Ferenczy Károly, Ferenczy Valér, Iványi-Grünwald Béla, Börtsök Samu, Boromisza Tibor, Krizsán János, Égly Sára, Mikola András és Ziffer Sándor, illetve az 1919 és 1924 között Nagyváradon tevékenykedő művészházaspár, Mund Hugó és Dömötör Gizella részvételével, akik egyéni kiállításaikkal is gazdagították a város korabeli művészeti életét.
Köszöntet mondunk, hogy partnerintézményünk, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség jóvoltából a nagybányai mesterek ismét otthonra lelnek Váradon.  A tárlatnyitóra a Varadinum kulturális rendezvénysorozat keretében május 8-án, 17 órakor kerül sor a Római Katolikus Barokk Püspöki Palota második emeleti termeiben, köszöntőt mond Böcskei László megyéspüspök, Robert ?trebeli főkurátor, a Nagybányai Szépművészeti Múzeum igazgatója, a tárlatot Muhi Sándor grafikus-művészettörténész nyitja meg.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA