A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Az EMSZ aggodalmai a romániai választások kapcsán
MÁÉRT - 2024. május 17., péntek 19:10

Árnyék vetülhet a szavazás lebonyolításának tisztaságára – állítja az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Elnöksége egy Kolozsváron kiadott mai közleményében.
A választásokhoz közeledve, miután a jelöltségek véglegesek és a kampányidőszak is elkezdődött, az utolsó szervezési kérdés a szavazóköri bizottságok felállítása. Azon bizottságokról van szó, amelyek minden szavazókörben jelen vannak a szavazás egész ideje alatt, kezelik a szavazói névlistát, átadják a szavazólapokat a szavazópolgároknak, technikai útbaigazítást biztosítanak, illetve biztosítják szavazókörben a rendet és a törvényesség betartását, valamint a szavazás lejártával megszámlálják az urnákba bedobott szavazatokat, és egy jegyzőkönyvben rögzítik az illető szavazókörben a szavazás eredményét. Egy fontos testületről van tehát szó, éppen ezért a törvényhozó úgy rendelkezett, hogy lehetőleg minél több párt küldöttje lehessen tagja („urnabiztosként”), így biztosítva a választás lebonyolításának a tisztaságát. A törvény szerint előnyt élveznek a parlamenti frakcióval rendelkező pártok és nemzeti kisebbségi szervezetek, és amennyiben marad üres hely, a nem parlamenti pártok is delegálhatnak urnabiztosokat.
2024. június 9-én két választás lesz egyidőben megszervezve Romániában: az európai parlamenti és a helyhatósági választás. A román kormány sürgősségi rendelettel szabályozta azokat a kérdéseket, amelyek a két választás külön törvényében összehangolandó volt. Így azt is, hogy a két választást mindenütt ugyanabban az időben, ugyanabban a szavazókörben, és ugyanannak a bizottságnak a felügyelete alatt bonyolítják le. Amit a kormány – véletlenül vagy szándékosan – elszámolt, hogy az urnabiztosi helyek kiosztásánál betettek még egy prioritási kört, az EP-képviselőkkel rendelkező pártokét, viszont az urnabiztosok száma szavazókörönként ugyanaz a 7 maradt. Ez azt eredményezi, hogy amennyiben minden elsőbbségre jogosult párt és kisebbségi szervezet jelöl urnabiztosokat, a nem parlamenti pártok részére, így az Erdélyi Magyar Szövetség részére sem jut urnabiztosi hely.
Tekintve, hogy a román pártok nem mindenütt indulnak a választásokon magyarlakta vidékeken, nem kellene probléma legyen az EMSZ részére az urnabiztos-delegálás. Az utóbbi napokban tudomásunkra jutott, hogy az RMDSZ megállapodást kötött különböző kisebbségi szervezetekkel, miszerint Hargita megyében az örmény, Kovászna megyében a bolgár szervezet nevében állítana egy második sor urnabiztost, így elfoglalva a maradt üres helyet, és megnyitva annak a lehetőségét, hogy egyszínű legyen a szavazóköri bizottság. Ez viszont a szavazás lebonyolításának tisztaságára vethet árnyékot.
„Nyilvánosan felkérjük az RMDSZ területi vezetőségeit, hogy tekintsenek el ettől a rejtett, második soros urnabiztosi jelöléstől (illetve adott esetben vonják vissza azokat), ezáltal biztosítva mindenki számára a választásokra a lehető maximális mozgósítás lehetőségét!” – fogalmaz az EMSZ mai közleménye.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA