A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Baráti Közösség
A Magyar Baráti Közösség 2013-as Itt-Ott találkozója
Magyar Diaszpóra Tanács - 2013. augusztus 22., csütörtök 07:04

 A Magyar Baráti Közösség 42.  Itt-Ott találkozója  augusztus 10-17. között 160 résztvevőt gyűjtött össze az Ohio állambeli Lake Hope-on. A megnyító napján dr.Bencsik Zita konzulasszonnyal 28 amerikai magyar tette le magyar állampolgársági esküjét. A tábor megnyitóján elhangzott a magyar Himnusz és a Szózat, és Wetzel Tamás miniszteri biztos beszélt a kettős állapolgárság egyszerűsített eljárásáról, a vele járó jogokról és kötelességekről ,a nemzet egyesitésében betöltött szerepéről .

Kovalszki Péter,az MBK gondnoka köszöntötte az egybegyűlteket,ismertette a közösség elmúlt évét -így  beszélt a II.Magyar  Diaszpóra Tanácson és az azt követő konzultációkon való részvételről , programjaihoz való csatlakozásáról,és körvonalazta a hét előadásait,tervezett tevékenységeit. A hét  vezérfonalát a Vajdaság múltjának, jelenének és jövőjének feltérképezése adta. Az újvidéki Matuska Márton beszélt a vajdasági magyarság múltjáról,megmaradásának és virágzásának két alapvető biztositékáról-a kettős állampolgárságról és az autonómiáról.Ehhez  csatlakoztak a Vajdaság kultúrájáról szóló előadások, és az azonos című kerekasztal-konferencia . Tárlatmegtekintéssel egybekötött beszélgetésre került Haris Lászlónak Kós Károly épületeit bemutató fotói kapcsán,melynek folyamán Kós Károly sokrétú,Erdélyt szolgáló életéről és munkásságáról is szó esett. A találkozón az amerikai, magyarországi és vajdasági  résztvevők mellett  Kőrösi Csoma Sándor Program 14 internje és 5 kárpátmedencei cserkészvezető is résztvett, kik bemutatták a programot, tevékenységüket az USA-beli és kanadai magyar közösségekben, és az MBK fiatalságával, valamint a Gyanta együttessel karöltve változatos  műsorokkal szórakoztatták az egybegyülteket.

A New York-i Magyar Főkonzulátus munkatársai a találkozó során  az állampolgárság egyszerűsített megszerzésével kapcsolatos eljárásokkal álltak az érdeklődők,résztvevők rendelkezésére .A Gyanta Együttes gazdag zenei műsora és Kiss Eszter színművésznő irodalmi műsorai is szépen egészitették ki a programot. Az Itt-Ott  hagyományos tevékenységei-gyermekfoglalkoztatás, piknik és kirándulások sem maradtak el ,és az augusztus 17.-ei búcsúzás sikeres, emlékezetes hetet zárt.
Idei találkozónk a Nemzetpolitikai Államtitkárság részleges támogatásával valósult meg .

A Magyar Baráti Közösség a hét folyamán jövőbeni közösségi munkáját is megtervezte , igy  az alábbiakat :

-         Folytatni  kivánjuk közösségépitésünket, kommunikációs- és kiadói terveinket.

-         Szorosabbra fűzzük kapcsolatunkat a Chicago-I Magyar Klubbal, melyet testvérszervezetünknek tekintünk, kölcsönös tájékoztatás, programjainkban való részvétel, és közös tevékenységek révén .

-          Folytatni  fogjuk a New York-I Magyar Főkonzulátussal való együttműködésünket a magyar állampolgárság megszerzésének támogatása  , és a megszerzett állampolgári jogok  minél teljesebb gyakorlása érdekében- ez hagyományos magyarságszolgálatunknak fontos új eleme.

-         Továbbra is együttműködünk az amerikai magyar szervezetekkel(HAC, HHRF,WPA  és mások)  az amerikai magyar élet és  magyar érdekek védelmében  –ebbe a hatásos lobbizás és tájékoztatás egyaránt beletartoznak.Ez utóbbi végett résztveszünk a Külhoni Magyar Sajtószolgálat munkájában .

-         Résztveszünk a diaszpóramozgalomban,a Magyar Diaszpóratanács munkájában -létrejöttünk, negyvenéves ténykedésünk és szándékaink szerint, így  a Julianus-program megvalósitásában is.

-         Folytatjuk a Kőrösi Csoma Sándor Programban való részvételünket.Tapasztalataink alapján a jól kiválogatott, felkészitett, elkötelezett magyar fiatalok jelenléte, részvétele közösségeink életében máris sokat nyújtott egymás jobb megismerése, tevékenységeink javitása végett. Véleményünk szerint e program folytatása hosszabb távon igen sokat lendithet a  diaszpóra magyarságának életén, a magyar-magyar párbeszéd és együttműködés fejlesztésén.

-         Változatlanul követjük  a vajdasági magyarság ,valamint a többi szórvány életét, részt kivánunk venni jogaiknak védelmében, és támogatjuk az autonómia megszerzésére irányuló törekvéseiket.

Lake Hope, 2012 augusztus 17.

1 csatolt kép
Az Itt-Ott rsztvevői
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA