A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Unitárius Egyház
Ezer zarándok Déva várában
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2014. november 10., hétfő 15:28

A Magyar Unitárius Egyház és annak ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2014. november 8-án közösen szervezte meg a Dávid Ferenc emlékzarándoklat tizenhetedik kiírását.
A különböző erdélyi és magyarországi településekről szombat délután ezer zarándok érkezett Dévára. A hegy lábánál történt gyülekezés után a zarándokcsoportok felvonultak a dévai várba, ahol 1579 novemberében Dávid Ferenc unitárius egyházalapító püspök vértanúságot szenvedett. A várbeli ünnepség alkalmi istentisztelettel kezdődött, amelyet Lőrinczi Levente kissolymosi, Major László datki, Molnár Imola nagyváradi és Nagy-Mátéfi Tímea énlaki lelkészek közösen tartottak. Ünnepi beszédükben olyan értékekre irányították a figyelmet, amelyek évszázadok óta a magyar unitárius közösség megtartó erői.
Az istentiszteletet követő köszöntő beszédek sorát Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitotta meg. Őt követte Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatójának beszéde, majd az amerikai egyesült államokbeli Concordból érkezett zarándokok részéről Rodger Mattlage üdvözölte a magyar hittestvéreiket. Ezután Csulák Péter konzul Magyarország kolozsvári főkonzulátusának képviseletében köszöntötte a zarándokokat, a helybeli önkormányzat részéről pedig Pogocsán Ferdinánd Zoltán önkormányzati képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait. A köszöntések sorát Koppándi-Benczédi Zoltán, a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésze zárta.
Az üdvözlő beszédeket követően a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói alkalmi várjátékot mutattak be, majd fáklya- és gyertyagyújtás közben a résztvevők koszorúkat és virágokat helyeztek el Dávid Ferenc emlékcellájában.
A zarándoklat egyik színfoltja a szervezők által meghirdetett gyermek-rajzpályázat eredményhirdetése volt. A Kedvenc jézusi példázatom tematikájú pályázati kiírásra Kárpát-medence különböző településeiről 192 pályamunka érkezett, amelyeket a zarándokok a várban tekinthettek meg. Az eredményhirdetésre a dévai sportkollégiumban került sor gyerekek és ifjak részvételével. Eközben a felnőtt zarándokok a dévai unitárius imaházban zárták a rendezvényt, ahol betekintést nyerhettek a szórványegyházközség életébe és meghallgatták a nagyajtai Áfonya citeraegyüttes előadását.
Isten áldása legyen az áldozatvállaló egyházalapítók alkotásán és a rájuk emlékező, mindenkori zarándokok életén!
 
Kolozsvár, 2014. november 10.

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és

az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA