A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Unitárius Egyház
Lelkészszentelő és püspökválasztó zsinati ülést tartott a Magyar Unitárius Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2014. december 6., szombat 23:24

A Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatósága, a Zsinat 2014. december 6-án, szombaton Székelyudvarhelyen ülésezett. A napirenden lelkészszentelés, püspökválasztás, továbbá a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztása szerepelt. A 15 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot dr. Kovács Sándor teológiai tanár végezte, a lelkészszentelési beszédet Bálint Benczédi Ferenc püspök mondta, úrvacsorai beszéddel Moldován Szeredai Noémi csekefalvi lelkésznő szolgált.

A két püspökjelölt, Bálint Benczédi Ferenc és Tódor Csaba a zsinati képviselők előtt bemutatkozott és ismertette jövőbeli elképzeléseit az egyházkormányzásról. A választólapok megszámlálása nyomán sor került az eredményhirdetésre, ami szerint a Zsinat újraválasztotta a Magyar Unitárius Egyház főpásztorává a 2014–2020 közötti időszakra.

2014. december 5-én 12 órai kezdettel szintén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi unitárius templomban került sor a Főtanács ülésére. A legfőbb döntéshozó és felügyelő egyházi hatóság megválasztotta Farkas Emőd és Boros János főgondnokokat, Gyerő Dávid főjegyzőt, Kovács István közügyigazgatót, és különböző testületek (Középfokú Fegyelmi Bíróság, Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa, Nyugdíjintézet Ellenőrző Bizottsága) tagjait.

A főtanácsi ülés keretében – pénteken 17 órától – Józsa István Lajos tordai lelkész tartott alkalmi istentiszteletet.

A Zsinat a következő lelkészeket szentelte fel: Varró-Bodoczi Barna (Szentgerice), Bodor Lídia Emese (Kolozsvár), Csécs Márton Lőrinc (Torockó), Fülöp Júlia (Kolozsvár), Márkos Hunor Elemér (Medgyes), Tófalvi Tamás (Székelyszentmihály), Vass Károly (Aranyosrákos), Lőrinczi Levente (Kissolymos), Major László (Datk), Nagy-Mátéfi Tímea (Énlaka), Molnár Imola (Nagyvárad), Vagyas Attila (Kolozsvár).

(Fotó: Andorkó Attila)


Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA