A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Unitárius Egyház
Nyilatkozat a temesvári népfelkelés 25. évfordulóján
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2014. december 16., kedd 07:47

A temesvári népfelkelés negyedszázadik évfordulóján Isten iránti hálával tekintek vissza 1989 adventjének megváltó történelmi eseményeire. Kegyelettel emlékezem a kommunista diktatúra elleni tüntetésekben elhunyt hősökre és az államhatalmi változás napjaiban meggyilkolt áldozatokra. Tőkés László temesvári református lelkipásztor ellenállásának szikrájából bátor tüntetők népfelkelést lobbantottak lángra. Illesse mindnyájukat a történelemalakító személyiségeknek és hősöknek járó tisztelet és elismerés!

Emberi természetünkből fakadóan a sötétségből világosságra és az elnyomatásból szabadságra vágyunk. Ebből a lelkületből fakadtak azok az egyéni tiltakozó hőstettek, amelyek leleplezték az istentelen és embertelen diktatúrákat, amikor pedig ellenálló közösségekké szerveződtek, akkor világra szóló forradalmak által szálltak szembe elnyomóikkal. A kelet-közép-európai parancsuralmi rendszereknek véget vető, 1988–1989. évi rendszerváltozási hullámok kibontakozásához az évtizedekkel korábbi forradalmak és felkelések áldozatai is hozzájárultak. A történelem Urának tartozunk köszönettel a mindenkori szabadításért és a negyedszázaddal ezelőtt nyílt új lehetőségekért.

Negyedszázados reményeink csak részlegesen teljesültek. A kommunista rendszer államhatalmi bűneinek elkövetői általában nem feleltek tetteikért, az áldozatok méltányos kárpótlására nem került sor, sőt a korabeli haszonélvezők 1989 után sikeresen érvényesítették politikai és gazdasági helyzetelőnyüket. Az államvédelmi szervekkel együttműködők átvilágítása távolról sem teljes körű, bár a társadalmi szintű erkölcsi és politikai megtisztulásnak ez is alapfeltétele.

Temesvár szellemében töretlenül küzdenünk kell a megalkuvás falainak lebontásáért, a rendszerváltozás kiteljesítéséért, egyházi és nemzeti közösségeink jogaink maradéktalan érvényesüléséért. Isten adjon ehhez erőt számunkra és mindenkor legyen övé a dicsőség!


Kolozsvár / Budapest, 2014. december 15.

Bálint Benczédi Ferenc,

a Magyar Unitárius Egyház püspöke

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA