A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Találatok száma: 1-5 / 59
Balázs Ferenc-emlékkonferencia és ünnepi megemlékezés

2017. május 26–27-én „Jövőnek magját hordozom” címmel emlékkonferenciára és ünnepi megemlékezésre kerül sor Balázs Ferenc halálának 80. évfordulóján.

A Magyar Unitárius Egyház, a Mészkői Unitárius Egyházközség, a Kolozsvári Magyar Történe...

Magyar Unitárius Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2017. május 24., szerda 13:16
Unitárius irodalmi pályázat 2018

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa a 2018-as emlékév alkalmából nyílt pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (vers és próza) létrehozására.
A szépirodalmi alkotások témája: az unitárius egyház múltja és jelene, unitárius személyiségek...

Magyar Unitárius Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2017. május 24., szerda 13:16
Felhívás a 2016. június 5-i önkormányzati választásokon való részvételre

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége a küszöbön álló önkormányzati választásokon való részvételre buzdít minden nagykorú unitárius személyt. A 2016. június 5-én megválasztandó önkormányzati képviselők és polgármesterek személye szá...

Magyar Unitárius Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2016. május 30., hétfő 07:30
Unitárius táborok

Az idén is megrendezésre kerülnek a már legendássá vált, felekezetileg nyitott táborok az Aranyos menti Várfalván. A 8–11 évesek tábora június 28-án, a 12–14 éveseké pedig július 4-én kezdődik. Az egy hetes táborokat a Magyar Unitárius Egyház és a Beth...

Magyar Unitárius Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2016. május 18., szerda 09:41
Temesvár szellemében – közlemény Tőkés László történelmi érdemeinek védelmében

Mélységesen megdöbbentett Klaus Johannis köztársasági elnök döntése, amellyel visszavonta a Románia csillaga érdemrendet az 1989. évi temesvári népfelkelés kirobbantójától. Sokunk számára érthetetlen, milyen elvi alapja van ennek az államelnöki döntésn...

Magyar Unitárius Egyház
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2016. március 7., hétfő 14:57
1  2  3  4  5  6  7  8  9