A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
XXVII. Komáromi Imanap
Külhoni civil szervezetek - 2016. március 14., hétfő 23:23

A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében Jó Pásztor vasárnapján kerül sor a XXVII. Komáromi Imanapra Révkomáromban 2016. április 17-én.

Az Imanapon magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
Egyben elindítjuk a Regnum Marianum Imakilencedet is, amelynek keretében a keresztény magyarságért és Európáért imádkozunk.
Program:
14.30 Engesztelő szentségimádás a Szent András templomban
15.00 Keresztút
16:00 Ünnepi koncelebrált szentmise a Szent András
plébániatemplomban

Az első Imanapra 1990 Pünkösdvasárnapján került sor, azóta  magyar papi, szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért imádkoznak kitartóan papok és hívek egyaránt. A Komáromi Imanapokat Lénár Károly atya vezette és szervezte haláláig, majd pedig a 2006-tól a Pázmaneum Társulás, a Jópásztor Társulással és a Komáromi Római Katolikus Egyházközséggel karöltve szervezi meg. A cél továbbra is rendületlenül az, hogy a Szlovákiában élő magyar katolikusok egy önálló jogkörrel felhatalmazott, magyar ajkú és magyar szívű főpásztort kapjanak.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA